sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Budgeten 2014: Höjda skatter och sänkt köpkraft

Ålands Framtid

Lagtingets debatt om nästa års budget är över för denna gång. Ingen av Ålands Framtids 20 motioner – förslag till ändringar i landskapsregeringens (LR) budgetförslag – fick gehör hos den socialmoderata samlingsmajoriteten: S, C och MS. Lika lite gehör av majoriteten fick de 50-tal strategiskt utvalda personer som under budgetbehandlingen hördes av finans- och näringsutskottet.
Resultatet av regeringspartiernas politik är att landskapet under 2014 beräknas gå back med minst 10 miljoner euro, trots att det pumpas in miljoner med Paf-medel i landskapets verksamhet. Enligt ÅF är det en kortsiktig, farlig politik att bli ekonomiskt beroende av spelmonopolets avkastning eftersom det inte finns några garantier för att Paf fortsätter ge avkastning år efter år.
Regeringen lutar sig nu emot mjölkkossan Paf istället för att ta tag i det absolut nödvändiga uppdraget att banta den egna verksamheten. Landskapets kostnader måste minska, särskilt med tanke på den demografiska utvecklingen där allt färre ska försörja allt fler.
Istället skyfflar regeringen över kostnadsansvaret på kommunerna, bland annat genom att inte indexjustera landskapsandelarna. Det i sin tur drabbar kommuninvånarnas plånböcker direkt genom att kommunerna tvingas höja skatten. Det här är en ohållbar politik, både på kort och lång sikt. Dessutom måste det ses som politisk unikt att det är oppositionen som kräver att den offentliga förvaltningen ska spara, inte regeringspartierna.
Ålands Framtids ekonomiska linje klar och tydlig:Banta landskapets verksamhet, i första hand genom att effektivisera och förenkla den överstora byråkratin. Det är ett ypperligt läge att göra det just nu med tanke den stora pensioneringsboom som landskapet står inför och delvis redan genomgår. Satsa istället landskapsmedel på att stimulera näringslivet för att skapa sysselsättning och därmed skatteintäkter, som i sin tur kan finansiera välfärdens kärnområden: sjukvård, skola och omsorg.
Inför budgetbehandlingen ville ÅF satsa 1 miljon euro på direkta stimulansåtgärder för näringslivet, bl a genom att införa Nordens lägsta samfundsskatt. Genom att banta landskapets verksamhet kunde även 4 miljoner euro riktas direkt till att öka köpkraften hos ålänningarna, vilket i sin tur stimulerar näringslivet.
Dessutom slår ÅF vakt om de grupper som har det särskilt svårt, bland dem ensamförsörjarna. Men inte heller förslaget om att fördubbla ensamförsörjartillägget föll i god jord hos den socialmoderata samlingsregeringen.  Enligt Barbro Sundback (S) hjälper inte ”lite välgörenhetspengar från den rike mannens bord” för att häva barnfattigdomen. Hur man kan betrakta barnbidrag, som är oerhört viktigt för många barnfamiljer, som välgörenhet från den rike mannens bord är för oss obegripligt.
Vi inom ÅF är övertygade om att 50 € per barn och månad avsevärt underlättar den svåra situation som många ensamförsörjare befinner sig i. Men nu blev det inte så. Tyvärr.
God Jul & Gott Nytt År!
Ålands Framtids lagtingsgrupp.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!