sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Senaste nytt från Ålands Framtid

Ålands Framtid

Nyhetsbrev nr 5/2013
ÅF det enda borgerligaalternativet
Ålands Framtid säger nej till att finansiera landskapets skenande budgetunderskott med PAF-medel.
Landskapets förvaltning måste banta och göras effektivare. Istället ska spelöverskottet användas till att stimulera näringslivet, öka köpkraften och för att stöda den allt viktigare tredje sektorn – föreningslivet.
Ålands Framtid vill nästa år bl a återinföra sjukkostnadsavdraget fullt ut och ett allmänt avdrag på 2 procent för alla. Dessutom vill ÅF fördubbla tillägget för ensamförsörjare.
ÅF motsätter sig även att landskapet vältrar över allt större kostnadsansvar på kommunerna och vill att de så kallade landskapsandelarna indexjusteras 2014.

Ålands Framtid vill ge ett extra stöd till alla ensamförsörjare på Åland.
Medan regeringspartierna Centern och nya Moderat Samling sitter i knä på Socialdemokraterna framstår ÅF som det enda borgerliga alternativet.
 

Kommunförbund –ett dåligt alternativ
Att bilda ett nytt kommunförbund för delar av socialservicen är ingen bra idé. Erfarenheten visar tydligt att samarbetsformen inte fungerar i praktiken. Åland Framtid föreslår därför att den samordnade socialservicen administreras och finansieras av landskapet, i likhet med ÅHS. Det blir även mest jämlikt och solidariskt.

Justera klumpsummanomedelbart!
Som ett led i att få ordning på landskapets finanser bör landskapsregeringen omedelbart inleda förhandlingar med Finland om en justering av klumpsumman, alltså de skatter och avgifter som årligen återbetalas till Åland. Enligt självstyrelselagen ska summan justeras om förutsättningarna ändras, vilket de gjort sedan 1993.

Det händer!

Språkproblem lyftspå EFA-kongress
Ålands Framtids styrelsemedlem i European Free Alliance, Karolina Gottberg, lyfter den tilltagande språkproblematiken mellan Finland och Åland på europeisk nivå.I en motion inför EFA:s årskongress föreslår hon att EU uppmärksammas på att Finland bryter mot sina internationella förpliktelser från 1921 genom att inte försäkra ålänningarna fullständig service på svenska.EFA:s årskongress hålls den 13-15 februari i Santiago de Compostela, Galicien/Spanien.

Hoppas på nya medlemmar 2014
Glädjande många ålänningar vill ha mer information om Ålands Framtid. Det framgår av de frågeformulär som besökare fyllt i under bl a Ålandsmässan och Godbymässan.Med tanke på det hoppas vi på många nya medlemmar nästa år.Den som vill bli medlem betalar 5 € på konto: ÅAB 660100-1169 820. Uppge namn, adress, tel och e-post!

Vi önskar Dig en riktigt glad Advent!

Skottar rustar försjälvständighet
Efter drygt 300 år i union med England röstar skottarna om självständighet den 18 september nästa år.
Skottlands nationalister har tagit fram en ”vitbok” om hur ett självständigt Skottland ska fungera i praktiken.– Vi lägger fram en positiv plan för jobbskapande och tillväxt, förklarar den regionale regeringschefen Alex Salmond.
Inom familjepolitiken utlovas t ex 30 timmar fri barndagvård för skotska tre- och fyraåringar.– Det här är den mest detaljerade planen för självständighet som någonsin presenterats för folket, säger Salmond.
Blir det ett ja nästa år hoppas han på ett självständigt Skottland från den 24 mars 2016.
I opinionsmätningarna är det dock fortfarande ett övertag för nej-sidan med 47 procent mot 38 procent för ja.– Skottlands framtid ligger i skottarnas händer, konstaterar Alex Salmond.
Ålands Framtid följer utvecklingen med stort intresse genom sitt samarbete med Scottish National Party (SNP) och känner ny inspiration att fortsätta arbetet med att förklara fördelarna med att utöka Ålands självbestämmande på väg mot självständighet.
 Läs mer om Skottlands väg mot självständighet här:
http://www.yesscotland.net/answers

Tel: +358 (0)18 25366              E-post: [email protected]              Adress: PB 69, 22101 Mariehamn
För att avsluta prenumerationen Klicka här
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!