sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ökade kostnader hotar kommunerna

Ålands Framtid

Landskapsregeringen uppskattar att kommunernas sociala kostnader kommer att tredubblas inom 15 år. Vilken kommun klarar det?Det är inför det här scenariot som Ålands Framtid för fram tanken på en landskapsskatt.
Möjligheten att införa landskapsskatt handlar alltså om en tanke, inte om ett konkret förslag från Ålands Framtids sida. Tanken väcks för att i god tid förebygga den enorma kostnadsökning som den sociala sektorn står inför.
Som man kunde läsa i media i går uppskattar finansminister Roger Nordlund (C) och andra inom regeringsblocket att kommunernas sociala kostander fördubblas inom tio år och tredubblas inom 15 år!
För att gardera sig mot detta vill landskapsregeringen samordna viss social service under ett nytt mastodontiskt kommunalförbund. Men ingenstans framkommer det att detta jätteförbund på något sätt minskar kommunernas kostnads- och därmed skattetryck. Likaväl kan kostnaderna öka. Och ingenstans förklaras hur det nya förbundet ska fungera med tanke på den minst sagt bistra erfarenhet av tidigare och nuvarande kommunalförbund.
Mot den här bakgrunden anser Ålands Framtid att det är huvudlös att driva igenom en reform utan att ha tillgång till någon form av konkret konsekvensanalys över verksamhet och kostnader.
Lika huvudlöst är det av landskapsregeringen att, inför den förväntade kostnadsboomen inom sociala området, vältra över allt kostnadsansvar på kommunerna, ja till och med öka det genom att utesluta indexjustering av landskapsandelarna.
Vilka kommuner kommer att klara av det, utan avsevärda skattehöjningar som slår direkt mot invånarnas plånböcker?
Det är med omsorg kommunernas framtid som Ålands Framtid lyfter upp alternativa finansieringsformer för de sociala sektorer som föreslås ingå i samhällsservicereformen, där landskapsskatt är en av flera tänkbara lösningar som bör diskuteras.
Ålands Framtid vill genom sina budgetmotioner minska skattetrycket, öka köpkraften och satsa på näringslivet till gagn för hela Åland och alla ålänningar. Just därför måste vi utreda på vilket sätt vi kan möta de ökade samhällskostnaderna inom det sociala området på bästa sätt.
Inom ÅF är vi övertygande om att lösningen inte är att vältra över ett allt större kostnadsansvar på kommunerna. Därför föreslår vi också att den nya sociala myndigheten inordnas under landskapet. Det skapar, i motsats till landskapsregeringens förslag, förutsättningar för de mindre kommunerna att finnas kvar.
Samtidigt måste landskapet banta sin omodernt, överdimensionerade förvaltning. Det krävs nya, effektivare och mer rationella arbetssätt för att möte verkligheten där allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt äldre.
Vad Ålands Framtid vill minska är byråkratin inom centrala funktioner, inte personal inom samhällets kärnområden; skola, sjukvård och omsorg.
Ålands Framtids lagtingsgrupp.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!