sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Senaste Nyhetsbrevet…

Ålands Framtid

 
Få senaste nytt från Ålands Framtid direkt i din e-post du också.
Klicka på ”Nyhetsbrev” till höger här bredvid och registrera dig nu!
 
 Hälsningar, redaktionen

Språket i fokusSvenska språket står i fokus under Ålands Framtid traditionsenliga partiledardebatt den 7 november.Mot bakgrund av svenskans allt svagare ställning i Finland och allt sämre svenskspråkig service och ubildning för oss ålänningarna ställer vi frågan:– Hur långt kan dagens utveckling fortgå innan verkligheten inte längre motsvarar kravet på fullständig svenskspråkig service, vilket förutsätts i Nationernas förbunds beslut om Ålands statstillhörighet från 1921?Debattledare är tidningsjournalisten Fredrik ”Frippe” Granlund.

Den 19 november arrangerar Ålands Framtid ett seminarium om ungt entreprenörskap på landsbygden.
Syftet med seminariet är att inspirera unga att starta eget med landsbygden som bas.
Inbjudna är bl a näringsminister Fredrik Karlström och entreprenören Liz Mattsson.

Missnöje med specialomsorgen
Anhöriga är oroliga och missnöjda med hur specialomsorgen sköts på Åland. Det framkom vid ett seminarium om specialomsorgen som Ålands Framtid arrangerade den 9 oktober.Ett 30-tal personer deltog i seminariet som leddes av Annette Bergbo.

Unga Framtidaremed där det händer
En ny ungdomsgrupp ”Ung Framtid” har startats under hösten. Förra veckan deltog Ida Jonsson och Leo Pahlman i en EFAy-konferens på Korsika om demokratiutveckling. Lucas Mattsson deltog under helgen i Ungdomens Nordiska råd i Oslo. Temat under sessionen var Arktis.

Det händer!

ÅF:s Partiledardebatt
Torsdag 7 november arrangerar ÅF partiledardebatt i lagtingets auditorium kl 19.00.Rubriken är: ”Ålänningarna måste lära sig finska – eller vad är alternativet?”

Kreativ ”Skrivarlya”
Onsdag 13 november ordnar vi i anslutning till styrelsemötet en ”Skrivalya” där vi lär oss lite knep och knåp för att skapa en debattartikel. Häng med!

Höstmöte med unga företagare
Tisdag 19 november kl 19 arrangerar ÅF ett seminarium om och för Unga landsbygdsföretagare. Innan seminariet håller ÅF Höstmöte kl 18 (Obs tiden!). Plats: lagtingets auditorium.

Ekonomisk stimulans
Ålands Framtid kommer i årets budgetbehandling driva en politik med fokus på att stimulera företagen, bevara den åländska köpkraften och den offentliga investeringsnivån för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett redan ansträngt näringsliv att gå stärkt ur krisen.
I år krymper BNP enligt senaste prognos och tillväxtutsikterna är även framöver oroväckande svaga. Landskapets intäkter är tack vare klumpsummesystemet i liten grad relaterade till det åländska näringslivets resultat, något som tyvärr mattar av politikernas ansvarskänsla.
Lyfter vi blicken är det helt avgörande att vi får tillstånd en förändring av det ekonomiska systemet. För att den politiska majoriteten ska börja ta verkligt ansvar för näringslivets utveckling krävs att landskapets budget belönas efter de åländska företagens prestationer och inte som idag efter den finska industrins.
Vill vi ha råd att ge en åldrande befolkning fortsatt högkvalitativ välfärd är det är viktigare än någonsin att Åland prioriterar rätt.             Axel Jonsson, ordf.

Tel: +358 (0)18 25366              E-post: [email protected]              Adress: PB 69, 22101 Mariehamn
För att avsluta prenumerationen Klicka här
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!