sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Språket i fokus på ÅF:s partiledardebatt

Ålands Framtid

Ålänningarna bör lära sig finska!– eller vad är alternativet?
”Den språkliga servicen är kärnan i den internationella överenskommelsen om landskapets statstillhörighet och förutsätts fungera fullständigt. Om så inte är fallet förfaller hela grunden för autonomin och dess bindning till beslutet om statstillhörighet från juni 1921”.
Så skrev den eniga kommittén under ledning av Roger Jansson i sin slutrapport inför det fortsatta arbetet med en revidering av självstyrelsesystemet.
Den språkliga servicen har i dag betydande brister; statliga myndigheter fortsätter att alltför ofta bryta mot lagen om att all officiell skriftväxling med landskapet ska ske på svenska, vår åländska poliskår fortbildas på finska och på officiella kartor över Åland står det ”Maarianhamina” och ”Ahvenanmaa”. 
Samtidigt tenderar servicen från finska myndigheter bli allt mer obegriplig för gemene ålänning på grund av språkförbistring och i vissa fall helt avsaknad av svenska.
Tidigare i år belyste landskapets förvaltningschef omöjligheten att bli advokat på svenska i Finland. Så sent som i augusti lämnades ett medborgarinitiativ till Finlands riksdag i syfte att slopa den obligatoriska svenskan i grundskolan – ett initiativ som stöds av 74 % av finländarna enligt en opinionsundersökning från YLE.
Med bakgrund mot ovanstående exempel kan man ställa sig frågan:
Har Finland realistiska förutsättningarna för att kunna sköta svenskspråkig service för Åland? Och…
Hur långt kan dagens utveckling fortgå innan verkligheten inte längre motsvarar kravet på fullständig svenskspråkig service, vilket förutsätts i beslutet om statstillhörighet från 1921.
För ett år sedan tillsattes ett språkråd under ledning av lantrådet i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland. Språkrådets aktivitet har dock tillsvidare varit begränsad. Vad ska språkrådet göra? Vilka områden borde språkrådet fokusera på? och vilka åtgärder behövs inom det åländska samhället för att stärka svenskans ställning i ålänningarnas vardag?
Bland annat dessa frågeställningar kommer de åländska partiledarna att diskutera i samband med Ålands Framtids årliga partiledardebatt torsdag den 7 november kl 19.00.
Moderator är journalisten Fredrik Granlund, som även inleder kvällen med en uppdatering av dagsläget i form av ett sammandrag av de åländska språknyheterna från 2013.
Välkomna!.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!