sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Därför kräver ÅF delad plats i EU-valet

Ålands Framtid

I artikeln ”ÅF och SFP oense om vallagen” i Ålandstidning (3/10)  diskuteras ett möjligt samarbete uppbyggt på en delad mandattid i Europaparlamentet mellan Åland och SFP inför vårens EU-val. SFP kunde troligen med ett liknande upplägg få med alla åländska partier på ett samarbete.
Varför ligger det då inte i SFP:s intresse? SFP:s partisekreterare Johan Johansson menar, enligt artikeln, att upplägget vore oärligt mot väljarna. På vilket sätt? Öppna kort och en överenskommelse som görs känd för väljarna före valdagen är väl allt annat än oärlig.
Det skulle i sin tur göra det svårt att samla 19 kandidater, säger Johansson vidare. Det är säkert sant om kandidaternas huvudsakliga intresse är något annat än att säkra ett svenskspråkigt mandat för Finland.
Låt oss analysera utgångsläget:I förra EU-valet 2009 fick SFP:s lista som känt det sista finländska mandatet. Sannfinländarna fick endast ett mandat med 9,8 % av rösterna. Därefter har ett riksdagsval hållits där Sannfinländarna gick framåt från 4 % till 19 % av rösterna. Om den utvecklingen även avspeglar sig det minsta på valresultatet i kommande EU-val är sannolikheten stor att SFP får svårt att knipa den sista platsen. Att EU-frågan råkar vara Sannfinländarnas kanske viktigaste fråga förbättrar inte direkt läget.
Således är det sannolikt att det åländska stödet blir helt avgörande för om Svenskfinland ska nå framgång. Mot den bakgrunden är det ytterst märkligt att SFP inte visar det minsta intresse för ett jämbördigt samarbete i form av ett delat mandat med Åland. Istället för att övertyga sina kandidater om att skapa förutsättningarna för ett halvt mandat, verkar de tydligen hellre riskera att helt stå utanför EU-parlamentet nästa sommar?
EU-rätten sätter inga hinder för att dela plats i EU-parlamentet. Ett bra exempel på där delad plats redan praktiseras är Katalonien, Baskien och Galicien i Spanien. Där avtalar partier över delstatsgränserna om valsamarbete inför EU-parlamentsvalen för att säkra tillräckligt med röster för att erhålla största möjliga andel av de spanska parlamentsplatserna. I de avtalen ingår en delning av mandattiden i EU-parlamentet.
Den finländska lagstiftningens och dess förarbeten ger inget entydigt svar huruvida det är möjligt för en kandidat att avstå sin plats till förmån för en annan på samma lista under pågående mandatperiod, vilket Johan Johansson också medger i artikeln. Men något uttryckligt förbud finns inte heller.
Det största problemet är dock slutligen inte SFP:s ovilja, utan övriga åländska partiers oförmåga att inse och utnyttja förhandlingspositionen. Om inte SFP får något stöd från Åland, riskerar de helt att bli av med sin representation. Därför borde samtliga åländska partier kräva en delad parlamentsplats som en förutsättning för samarbete. Då kanske SFP slutar gömma sig bakom ursäkter som svårighet att samla kandidater och istället öppna viljan att noga granska och utnyttja varje möjlighet vallagen medger.
Karolina Gottberg (ÅF), styrelsemedlem i European Free Alliance (EFA)          Rolf Granlund (ÅF), f.d. styrelsemedlem EFA.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!