sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Specialomsorgen i fokus

Ålands Framtid

INBJUDAN till SEMINARIUM
Specialomsorgen är samhällets hjälpande hand som ska trygga att personer med förståndshandikapp ges individuella förutsättningar för ett värdigt och meningsfullt liv.
Hur fungerar specialomsorgen på Åland i dag? Och hur berörs specialomsorgen av samhällsservicereformen? 
Bland annat de här frågorna vill Ålands Framtid belysa och diskutera vid ett seminarium den 9 oktober.
Plats: Lagtingets auditorium.
Tid: kl 19.00
Specialomsorgen bekostas av kommunerna och sköts av Ålands omsorgsförbund. Eftersom verksamheten kostar en ansenlig del för de flesta kommunerna riktas fokus ofta på ekonomi. Själva verksamheten och omsorgstagarna hamnar lätt i skymundan. 
För att belysa specialomsorgen på Åland ur så många synvinklar som möjligt bjuder ÅF in företrädare för landskapsregeringen, Ålands omsorgsförbund, De utvecklingsstördas väl, anhöriga och omsorgstagare till seminariet.
Inledningstalare är Ålands omsorgsförbunds vik boendechef Jimmy Hellgren med stor erfarenhet av specialomsorgen i Sverige.
Därefter följer en diskussion om specialomsorgen i dag och i framtiden.
Moderator: Annette Bergbo.
Seminariet riktar sig till allmänheten, tjänstemän och politiker.
Hjärtligt välkomna!.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!