sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Axel föreslår nytt Östersjöpris

Ålands Framtid

– Etablera ett pris för goda miljöexempel i östersjöområdet. Det föreslog Ålands Framtids Axel Jonsson i ett uppmärksammat tal under den parlamentariska österkonferensen, BSPC, i estniska Pärnu.Axel Jonsson framhöll behovet av ökad konkretisering där man fokuserar på några väl definierade problem och listar de goda exemplen. Han passade samtidigt på att räkna upp goda miljöexempel från Åland och nämnde bland annat det gasdrivna fartyget Viking Grace och den ökade satsningen på vindkraft.
– Ett pris skulle ge både BSPC och vinnaren god publicitet, samtidigt som det skulle lyfta fram idéutbytet inom östersjösamarbetet för medborgarna, påpekade Jonsson.
Vid BSPC-konferensen, som samlar företrädare från samtliga parlament runt Östersjön, talade Wille Valve (M) en ökad satsning på fiskodling i slutna system för att minska belastningen på havsvattnet.
Danne Sundman (Obs) talade om grön tillväxt och energieffektivitet och behovet av att skapa en efterfrågan på energieffektiva produkter.
Tony Asumaa (Lib), tillika vice ordförande i BSPC:s arbetsgrupp för grön tillväxt och energieffektivitet, framhöll vikten av att gå från svart till grön ekonomi och att det är dessa branscher som skapar morgondagens arbetsplatser. Arbetsgruppen lyfter särskilt fram två saker: – Politiska rekommendationer om hur länderna kring Östersjön kan bli mer energieffektiva – Goda exempel som ska inspirera övriga länder till en ökad satsning på grön tillväxt.
Läs arbetsgruppens rapport här: http://www.bspc.net/file/show/671
Ordföranden för Ålands BSPC-delegation Igge Holmberg (S) förde under konferensen Ålands talan i BSPC:s kommitté för framtagande av en resolutionstext. Under konferensens sista dag antogs resolutionen som nu skickas till alla regeringar runt Östersjön för genomförande.
Läs resolutionen här: http://www.bspc.net/file/show/677Roger Jansson (M) höll i egenskap av maritim rapportör för BSPC ett anförande där han presenterade en rapport om sjöfarten i Östersjön. En av de stora frågorna just nu är förberedelserna för införande av det omtalade svaveldirektivet.  
Läs rapporten här: http://www.bspc.net/file/show/675
Inbjudan till konferensen var det åländska företaget CleanGas VD Florian Haug som presenterade företaget och arbetet med att utvinna av bränsle från avfall.
 .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!