sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Utökat självbestämmande på väg mot självständighet

Ålands Framtid

Ålands Framtid har som mål att göra Åland självständigt.På vägen dit bör Åland få utökat självbestämmande i den takt landskapet själv väljer.
Det är också kravet som ett enigt lagting för fram i de kommande förhandlingarna med Finland om en revision av självstyrelsesystemet – ett krav som Ålands Framtid inte kommer att ge avkall på.
Det är dags för Finland att uppfylla sin utfästelse i samband med självstyrelsens tillkomst om att Åland och ålänningarna ska ges så långt gående självbestämmande som bara är möjligt. Under de dryga 90 år som passerat sedan dess har utvecklingen av självstyrelsen gått väldigt långsamt. Sett till andra självstyrda områden i Norden, t ex Färöarna, ligger Åland långt efter i rätten att bestämma själv.
Den nu förestående revisionen av självstyrelsesystemet kommer att visa Finlands vilja att uppfylla löftet om att låta oss ålänningarna anpassa vårt samhälle utifrån våra egna förutsättningar och behov.
Genom att stöda Ålands Framtid stöder du även kravet på ett ökat självbestämmande..

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!