sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Mäktig manifestation av jordbrukarna

Ålands Framtid

 
Det var en mäktig manifestation de åländska jordbrukarna hade utanför lagtinget i måndags. Engagemanget och konstruktiviteten var positiv att uppleva. Samtidigt var det väldigt tråkigt att höra att delar av jordbrukarkåren börja vända självstyrelsen ryggen p.g.a. att jordbrukspolitiken av idag sköts så illa. Historiskt är det oftast just jordbrukarna som burit upp och utvecklat självstyrelsen.
EU:s jordbrukspolitik är mycket komplicerad och tyvärr är det ingen i dagens landskapsregering som behärskar området. Syftemålet med EU stöden är att:
a) sänka matpriserna
b) utjämna konkurrenssituation inom unionen. 
I samband med EU-inträdet gjorde dåvarande landskapsstyrelse noggranna analyser och det framkom tydligt två konkurrensnackdelar för det åländska jordbruket jämfört med omkringliggande regioner. Dessa var:
a) småskaligheten med små, irrationella åkrar bland berg och vikar
b) transportberoendet både av förnödenheter hit och produkterna härifrån. 
Mot den bakgrunden utarbetades dåvarande EU-stödprogram både högre och progressivare än programmen i Finland, vilket kommissionen godkände när de konkurrensnackdelar Åland hade väl kunde verifieras. Transportberoendet och småskaligheten gäller i lika stor utsträckning än idag. Men nu har utvecklingen gått därhän att de åländska EU-programmen inte ens kommer upp till den finska nivån.
Att som dagens landskapsregering, i regeringsprogram och andra sammanhang, framhålla vikten av lika konkurrensvillkor för det åländska jordbruket, men samtidigt i praktiken inte lägga två strån i kors för att följa upp med politisk handling är oansvarigt. Det förefaller som det är Facebook och tidningarnas messa-spalter som styr jordbrukspolitiken i dag och inte noggranna och seriösa analyser. Förhandlingarna med kommissionen kan inte heller skötas via de sociala medierna utan det kräver en ansvarig minister som är väl insatt och som vet vad EU:s jordbrukspolitik går ut på.
Om mattan dras bort för jordbruket har det större effekter än den oinvigde kan tro. Vill verkligen nuvarande LR att livsmedelsklustret med c:a 10 % av BNP skall försvinna? Jag tror faktiskt inte det. Men utan en seriös samhällsanalys kan den okunskap som finns inom regeringen leva vidare
Min förhoppning är att den manifestation lagtinget fick ta del åtminstone leder till att någon inom regeringspartierna vaknar till liv och inser att det är här och nu i samband de kommande programskrivningarna som framtiden för det åländska jordbruket och förädlingsindustrin slås fast.
Anders Eriksson (ÅF)
 .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!