sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Stig ut ur väntrummet för en EU-plats!

Ålands Framtid

Åland har gett bort lagstiftningsmakt till EU och har därmed demokratisk rätt att kunna påverka det parlament som tagit över makten. Så länge Åland inte har egen representation i EU-parlamentet har Åland i praktiken gett över tidigare egen lagstiftningmakt till Finland.
Till skillnad från övriga åländska partier har ÅF för länge sedan kommit till insikt med att Finland aldrig kommer att ge Åland denna juridiskt, rättmätiga plats i EU-parlamentet. Sedan Ålands anslutning till EU har det åländska parlamentet gång efter annan villkorat en rad godkännanden av olika EU-fördrag med att Åland ska tilldelas en plats i EU-parlamentet.
Att frågan inte lösts på nästan 20 år visar att Ålands hittills förda undfallenhetsdiplomati mot Finland inte fungerar. Att de åländska företrädarna dessutom inte får ett statsmannamässsigt mottagande, utan får sitta med mössan i hand i regeringens och riksdagens väntrum, visar att man från finskt håll inte ens tar Åland som en jämbördig förhandlingspart.
Hur ska Åland kunna vinna matchen om man inte ens tillåts spela på samma plan?
Åland har fått ökat inflytande i Finlands beredning av EU-ärenden, javisst. Men att beskriva det som en delframgång i arbetet med att få en egen åländska EU-plats är minst sagt bedrägligt. I dag finns inget som tyder på det, åtminstone inte redovisat. Snarare handlar det om att man från finskt håll delar ut demokratiska allmosor i hopp om att lugna det missnöje som kan skönjas bland ålänningarna.
Att inte efter nästan 20 år inse att den nuvarande politiska taktiken i förhandlingarna med Finland inte fungerar är lika obegripligt som illavarslande, särskilt då de åländska regeringspartierna inte redovisar någon konkret, alternativ strategi.
Anammar de åländska företrädarna dagens undfallenhetsdiplomati även kring de kommande förhandlingarna om en revision av självstyrelsesystemet lär nog även kommande generationer av åländska företrädare få fortsätta att sitta i det finska väntrummet med mössan i hand och vänta på behandling istället för förhandling.
Är det så vi vill ha det?
Ålands Framtids lagtingsgrupp.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!