sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Karolina ny i EFA:s styrelse – Roffe hedersmedlem

Ålands Framtid

Karolina Gottberg efterträder Rolf Granlund som Ålands Framtids representant i styrelsen för European Free Alliance (EFA). Rolf Granlund utsågs till hedersmedlem.
Ålands Framtid (ÅF) deltog den 11-13 april i European Free Alliances (EFA) årskonvent i Meran, Sydtyrolen. ÅF representerades av ordförande Axel Jonsson, Karolina Gottberg och Rolf Granlund.
Rolf Granlund, som undanbett sig återval till EFA:s styrelse, utsågs av konventet till hedersmedlem i EFA för sitt mångåriga och aktiva arbete. Som ny styrelsemedlem för tre år valdes Karolina Gottberg.– Rolf Granlund har gjort en enorm insats i styrelsen och det är en stor ära att få möjligheten att arbeta vidare för Åland i EFA. Arbetet i EFA blir ännu viktigare av att Finland fortsatt vägrar Åland en plats i EU-parlamentet, säger hon.
Av de EFA-styrelsemedlemmar, som närvarade vid konventet i Sydtyrolen, är sex personer invalda i EU-parlamentet.
– Så EFA är en viktig länk till EU, påpekar Karolina Gottberg.
Om styrelseuppdraget säger hon så här:
– Det känns förstås lite nervöst och nytt så här i början men framförallt fantastiskt roligt! Att EFA samarbetar med det gröna samlingspartiet The Greens känns spännande då både miljöfrågor och människors rätt till frihet att påverka sin egen framtid är två himla viktiga framtidsfrågor.Under konventet behandlades även EFA:s valmanifest inför det stundande Europaparlamentsvalet 2014. Centrala frågor i manifestet är ökad demokratisering av beslutsfattandet i EU, stärkandet av minoriteters språkliga och kulturella rättigheter samt erkännandet av folkens rätt till självbestämmande.Det hölls även en middagsföreläsning med professor Daniel Thurp från universitetet i Montreal.  Föreläsningen handlade om utslaget från högsta domstolen i Kanada om Quebecs rätt till självbestämmande i ljuset av folkrätten.Thurp konstaterade att domstolen understryker att ansvaret att inleda förhandlingar för att tillgodose quebecbornas möjlighet att själva bestämma om sina angelägenheter, enligt folkrätten, ytterst ligger på den kanadensiska staten.– Något man skulle önska att konsekvent respekterades i Helsingfors, kommenterar ÅF:s ordförande Axel Jonsson..

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!