sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Åland och Finland på väg ifrån varandra

Ålands Framtid

Finland och Åland är på väg mot olika håll.Det framkom tydligt då ordföranden Alec Aalto i går presenterade den finska kommitténs syn på en revidering av självstyrelselagen. Medan man från åländska sida efterlyser ett nytt, friare självstyrelsesystem vill statsmakten förbli vid det nuvarande. Och ingen överföring av lagkompetens eller skattemakt till Åland kan ske utan att riksdagen har sista ordet kring detaljerna, förutsättningarna och ändamålsenligheten.Medan lantrådet beskriver den nya självstyrelselagen som ”en gåva” på självstyrelsens 100 årsjubileum om nio år undrar vi om självstyrelsen längre är ett alternativ för kommande generation ålänningar?.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!