sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Med åländsk familjerätt behövs inget medborgarinitiativ

Ålands Framtid

Tisdagen den 19 mars påbörjades namninsamlingen till medborgarinitiativet för att möjliggöra äktenskap mellan två personer av samma kön, och vi har i media kunnat konstatera att en klar majoritet av lagtingsledamöterna stöder en sådan ändring av lagstiftningen. Varför kommer då sannolikt inte samkönade äktenskap att tillåtas på Åland?
Svaret på frågan ligger i att familjerätten inklusive äktenskapslagstiftningen hör till finskt behörighetsområde, och ålänningarna är därför bundna av de beslut som fattas av riksdagen i Helsingfors. Vi lagtingsledamöter har således synnerligen liten möjlighet att påverka situationen.
Vore familjerätten lagtingets behörighet hade lagtingsmajoriteten ofördröjt kunna tillåta samkönade äktenskap på Åland helt oberoende av den konservativa inställning som råder bland de finska politikerna. Värt att beakta vid stundande förhandlingar om en revidering av självstyrelsesystemet.
För den goda sakens skull undertecknade även jag medborgarinitiativet som egentligen borde vara obehövligt på Åland med tanke på lagtingsmajoritetens uttalade stöd. För som en klok tjej uttryckte sig vid frukostbordet igår:
”Borde vi inte ha större problem att fokusera på än vem folk blir kära i?”
Axel JonssonOrdförande för Ålands Framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!