sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Dags för en aktiv självstyrelsepolitik

Ålands Framtid

Jaha, återigen och återigen kommer landskapsregeringen hem från Helsingfors med oförrättat värv vad gäller Ålands rättmätiga krav på en plats i EU-parlamentet.Ett framsteg är ju att regeringen i Helsingfors äntligen tar bladet från munnen och öppet deklarerar att man säger blankt nej till att lösa frågan på nationell nivå. Istället ska Finland lobba för att EU ger en plats till Åland, vilket ju är ett slag i luften eftersom EU upprepade gånger deklarerat att detta uttryckligen är en nationell fråga mellan Finland och Åland.
Den åländska regeringens förhållningssätt i den här frågan, att gång efter annan komma med mössan i hand till Helsingfors och tomhänt därifrån, börjar bli så smått parodisk och tär på landskapets trovärdighet och förmåga att tillse självstyrelsens lagliga och folkrättsliga rättigheter.
. Läs mer

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!