sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtids seminarium om ägarstyrning…

Ålands Framtid

 
Låt Posten bli ett folkbolag!
Det blev stundtals en intressant debatt i går (tisdag) då Ålands Framtid arrangerade ett seminarium om ägarstyrningen av offentliga bolag.
Finansminister Roger Nordlund (C) avslöjade att landskapsregeringen arbetar med att ta fram ett nytt styrdokument för hur landskapets bolag ska styras och att syftet är att styrelser som arbetar ”operativt” ska bestå av sakkunniga och professionella personer, alltså inte politiker.

En jämförelse med hur styrelser i offentliga bolag är sammansatta i Finland och Sverige visar att Åland släpar efter vad gäller professionell kompetens.
Lagtingsledamot Brage Eklund (ÅF) framhöll att valet av styrelseledamöter i landskapets bolag ofta utgår från att ge vissa personer en reträtt- eller belöningspost för ”god gärning” inom det politiska livet.
– Kompetensen är mindre viktig, menade Eklund.
Roger Nordlund avvisar inte ett förslag att sälja ut delar av Postens verksamhet eller andra landskapsbolag som verkar inom det privata näringslivet.
– Varför inte bjuda Posten, eller delar av den, till allmänheten och bilda ett folkbolag? frågade kvällens moderator Ove Andersson (ÅF), vilket Roger Nordlund inte ställde sig helt främmande inför.
Ålands Framtid har tidigare motionerat i lagtinget om att Posten ska säljas och privatiseras.
Daniel Dahlén, VD för Ålands Näringsliv, är kritisk till att landskapet äger bolag som direkt konkurrerar med näringslivet. Ett aktuellt exempel är Postens utökade satsning på transporter till och från Åland som direkt slår mot de åländska transportbolagen.
– Ser vi snart offentligt ägda pizzerior och frisörsalonger, undrade Dahlén, som efterlyser en tydlig gräns mellan vilken verksamhet som ska skötas av det offentliga respektive det privata.
Gårdagens debatt inleddes med att högskolestuderande Anna Kuhlman presenterade sin undersökning av ägarstyrningen i landskapets bolag.
 .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!