sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

ÅF-krav på snabba åtgärder för att förverkliga projektet med vägskyltar i glesbygden

Ålands Framtid

Under innevarande sommar har vi åter påmints om hur angeläget det är att förverkliga det sedan länge planerade adressystemet för glesbygden. Om inte brand- och annan räddningspersonal pga. avsaknad av vägskyltning snabbt hittar fram till olycksplatsen riskerar vi både liv och egendom helt i onödan.
Styrelsen för Ålands Framtid efterlyser snabba åtgärder från landskapsregeringens sida för att gemensamt med kommunerna upphandla de nödvändiga vägskyltarna. En gemensam upphandling ger en betydligt förmånligare prisbild än om kommunerna tvingas agera var och en på egen hand.
ÅF-styrelsen påminner även om att ledamöterna Brage Eklund och Anders Eriksson i mars i år lade fram en hemställningsmotion i lagtinget med krav på ett snabbt färdigställande av adressystemet för glesbygden. Sommarens händelser visar att motionärerna hade belägg för sin hemställan.
Kopia på hemställningsmotion 16/2003-2004 bifogas.
För ytterligare information kontakta:
Brage Eklund
Tel 38 594, 0400 861 769
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!