sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid antogs som ny medlem i European Free Alliance

Ålands Framtid

Ålands Framtid antogs som ny medlem i European Free Alliance vid årsmötet som hölls den 25-26 maj 2005 i Bretanges regionala parlamentsbyggnad i Rennes i Frankrike.

Ålands Framtid representerades av viceordförande Rolf Granlund

I november 2004 besökte EFA-koordinator i EU-parlamentet José Luis Linazasoro och EFA:s co-director Eva Mendoza Åland för att bekanta sig med Åland och informera om EFA:s verksamhet för regionernas Europa.

Vid årsmötet i Rennes berättade ålänningarna om självstyrelsens tillkomst och hur den fungerar idag, Åland i siffror och demilitariseringen. Sedan presenterades Ålands Framtid och partiets målsättning d.v.s att utveckla självstyrelsen med slutmålet självständighet.

Under årsmötet framförde Ålands Framtid att Finland:
– inte uppfyllt sina löften om att Åland skulle få utveckla självstyrelsen så långt som det är möjligt för ett område som inte är en egen stat,
– inte uppfyllt de garantier för svenska språket som Åland garanterades vid självstyrelsens tillkomst 1921 och på det sättet undermineras det utlovade språkskyddet,
– inte givit Åland det inflytande i EU-processen, dvs. en parlamentsplats, som Åland är berättigat till eftersom det åländska parlamentet har avstått en stor del av sin behörighet till EU-nivån.

Den nu viktigaste frågan för Ålands näringsliv (och svenska språket) är avsaknaden av VAT-nummern. Ålands Framtid bad således EFA om hjälp att ta reda på hur t.ex. företagen på Kanarieöarna har fått sina VAT- nummer.

Ålands Framtid informerade även om HFD:s ologiska behandling av personer som ansöker om  åländsk hembygdsrätt. Som exempel nämndes att en svensk medborgare inte kan erhålla åländsk hembygdsrätt utan att först erhålla finskt medborgarskap. Detta är ett brott mot de grundläggande principer inom EU i och med att förfarandet strider mot Ålandsprotokollet, alltså Ålands EU-avtal.

”Efter presentationerna var det många mötesdeltagare som välkomnade Ålands Framtid som ny medlem. Intresset för Åland var stort och vi fick svara på många frågor”, säger Rolf Granlund.

De flesta konferensdeltagarna hade läst på om Ålands historia och status samt uttryckte förvåning över att Åland inte har en egen parlamentsplats. Några kände också till den s.k. Ålandsmodellen som presenterats som en lyckad modell för att lösa minoritetsproblem. ”De var förvånade över att det fanns andra åsikter i tolkningen eftersom modellen marknadsförts som ett lyckat exempel för minoritetslösningar med en vidsträckt autonomi”, säger Rolf Granlund.

Ålands Framtid svarade också på frågan hur ett självständigt Åland skulle finansieras och kunde informera om att Åland har en BNP per capita som är högre än t.ex. Finlands och Sveriges. De problem som väntar för färjsjöfarten, dvs. att den åländska färjsjöfart utsätts för mycket hård konkurrens från rederier med lägre driftskostnader och fördelaktigare skatteregler, väckte också en del frågor.

Ålands Framtid antogs enhälligt som medlem med observatörstatus i EFA under ett år för att vid nästa årsmöte som hålls i Bryssel 2006 erhålla ordinarie medlemsstatus.

De direkta fördelar Ålands Framtid får av medlemskapet är bl.a:

-tillgången till EFA:s kansli, experthjälp och kunskaper om hur man löst liknande problem som de åländska i andra regioner. Samtidigt får ÅF tillgång till fem EU-parlamentariker som jobbar för och med EFA-frågor, som subsidiaritetsprincipen = regionernas Europa, folket bestämmer.

Ungdomsutbytet är intressant eftersom det innebär möjligheter till traineeplatser vid EFA:s kontor i Bryssel (avlönade), utbildning och workshops vilket ger nya möjligheter och utsiktsplatser för Åland att se fram emot. Kunskaper i engelska och franska är nödvändiga för att söka sig till dessa platser.

Det är viktigt för Åland att få nya kontakter med människor som representerar minoriteter, regioner och öar som kämpar för frihet, demokrati och rätten att själva få bestämma om sin egen framtid. Att det finns många som inte får göra det fick ålänningarna också bevis på och höra om i
Rennes.

För mer information om EFA rekommenderas deras hemsida www.e-f-a.org

Mariehamn den 30 maj 2005

Ålands Framtid

Rolf Granlund
tel. 17605, 0400229181

 
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!