sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid frågar EU-kommissionen om hembygdsrätten

Ålands Framtid

Hembygdsrätten utgör en viktig del av den åländska självstyrelsen

(nationalitets- och minoritetsskyddet) och har som syfte att skydda det åländska samhället mot en oproportionerlig inflyttning från det finländska samhället. Man har dock från finländskt håll – i strid med EU-rätten – vägrat att ändra bestämmelserna om att hembygdsrätt endast kan ges åt person som innehar finskt medborgarskap. Detta trots att det politiska Åland enhälligt krävt att hembygdsrätten skall kunna beviljas alla invånare oavsett medborgarskap. Eftersom ålänningarna har mycket starka språkliga, kulturella och inte minst släktband till det svenska samhället är det mycket problematiskt att bl.a. svenska medborgare inte kan beviljas hembygdsrätt.

1996 prövades den finländska linjen i HFD eftersom dels anslutningsfördraget (Artikel 3, protokoll 2) fastslår att Finland skall likabehandla alla EU-medborgare, och dels antidiskriminerings-principen generalprincip Art 12 EEC – Grundläggande princip) fastslår att all diskriminering på nationella grunder är förbjudna. HFD meddelade dock att hembygdsrätten var en nationell angelägenhet som inte berörde EU:s kompetens och begärde inte heller något förhandsavgörande från EG-domstolen. Då Åland saknar egen EU-parlamentariker, och därmed förmågan att driva egna frågor inför EU-kommissionen, fanns inte heller möjligheten att driva frågan vidare över den nationella nivån.

Det åländska partiet Ålands Framtid har genom sitt medlemskap i EU-partiet European Free Alliance (EFA) tillgång till EFA:s 5 egna EU-parlamentariker och har under vintern även haft en trainee, Andreas Dahlén, på plats vid EFAS:s kontor i Bryssel. Andreas Dahlén tog under våren initiativ till, formulerade och inlämnade i maj i år följande frågor till EU-kommissionen genom EFA:s parlamentariker Bernat Joan i Marí (Esquerra Republicana de

Catalunya) i syftet att reda ut det juridiska förhållandet:

”Vid förvärv av egendom på Åland måste en fysisk eller juridisk person inneha hembygdsrätt. Enligt finländsk nationell rätt måste en juridisk person inneha finskt medborgarskap för att erhålla hembygdsrätt.

Artikel 3 i protokoll 2 i Finlands, Sveriges och Österrikes anslutnings föredrag fastslår att Finland skall se till att alla fysiska och juridiska EU medborgare likabehandlas på Åland.

Är det kommissionens åsikt att kravet på finskt medborgarskap vid förvärv av egendom är i enlighet med artikel 3 i protokoll 2 (Ålands protokollet). Vid ett ja, ser kommissionen hembygdsrätten som en förlängning av finskt medborgarskap. Vid ett nej, är det kommissionens åsikt att alla EU medborgare, om de möter alla formella kriterier, bör ha möjlighet att erhålla hembygdsrätt på Åland.

Vilka åtgärder föreslår kommissionen att vidta för att hembygdsrätten inte skall diskriminera medborgare från andra medlemsstater.”

I engelsk originalversion:

”To acquire and hold property on the Åland islands a natural person and legal person is obliged to have ”hembygdsrätt” (regional citizenship). According to Finnish national law a natural person and legal person has to have Finnish citizenship to be able to receive hembygdsrätt.

Article 3 In Protocol No 2 (ACT concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded) on the Åland islands – states that the same treatment should apply to all natural and legal persons of the EU Member States living in the Åland islands.

Is it the Commissions opinion that requirement of Finnish citizenship to acquire property on the Åland islands is in accordance with article 3 in Protocol No 2 – on the Åland islands? If so, does the commission see hembygdsrätt (regional citizenship) as an extension to Finnish citizenship? If not, is it the commissions opinion that all EU citizens, if they meet all other formal requirements, should be able to receive hembygdsrätt (regional

citizenship) on the Åland islands?

What measures does the Commission propose to take to ensure that hembygdsrätt (regional citizenship) does not discriminate citizens of other member states living on the Åland islands in this way?”

Kommissionen har normalt 6 veckor på sig att besvara frågor men kommer sannolikt att ge sitt svar efter sommarsemestern i slutet av augusti.

EFA, grundat 1981, är ett europeiskt progressivt parti som förenar 33 progressiva, nationella, regionella och autonoma partier i EU med mer än 200 folkvalda politiker på europeisk, nationell och regional nivå i 13 medlemsländer som tillsammans representerar 26 olika språk.

Ålands Framtid har genom sitt medlemskap i EFA tillgång till ett partikansli med mångårig djup kunskap om autonomier och regioner och har en egen ingång, helt utanför den finländska representationen, till EU-parlamentet genom EFA:s 5 egna parlamentariker.

För mer information om:

– pressmeddelandet, vänligen kontakta Erik Schütten, tel +358 457 3424261
– European Free Alliance, vänligen se: http://www.e-f-a.org/ eller kontakta Rolf Granlund 358 400 229181

 
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!