sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid kräver bevakning av Ålands externa profil

Ålands Framtid

Vid sitt styrelsemöte den 10 oktober har styrelsen för Ålands Framtid åter tagit del av information som ger en felaktig bild av Ålands status i internationella sammanhang. Tack vare tekniska framsteg på Internet har världen gjorts tillgänglig på ett fantastiskt sätt via www.earthgoogle.com.

Här kan var och en zooma in var som helst på jordklotet med hjälp av en satellit. Problemet ur åländsk synvinkel är att språket än en gång är felaktigt och Mariehamn åter döpts till ”Maarianhamina”.
Via sökmotorer kommer även en fullständigt entydig finsk bild av Åland att presenteras för omvärlden. När man klickar sig in för att få mer info om Mariehamn så överförs man sålunda enbart till finskspråkiga dokument och hemsidor eftersom sökmanskinen ju då söker på ”Maarianhamina” och inte Mariehamn. Eftersom www.earth.google.com kommer att få ett enormt genomslag världen över, inte minst i utbildning och inom resebranschen, krävs det omedelbara åtgärder för att rätta till den felaktigt presenterade bilden av Åland.
Tyvärr är bristerna på www.earth.google.com när det gäller just Ålands status inget unikt, tvärtom ger många Internet-sidor liksom kartmaterial omvärlden antingen en felaktig bild eller så saknas Åland helt och hållet. Det sistnämnda är fallet t.ex. ifråga om Ålands flagga. När bla. Färöarnas och Grönlands flaggor återfinns bland världens flaggor på sajter som www.pilotfriend.com så saknas Ålands. Frågan är hur det kan komma sig att Danmark alltid ser till att de egna autonomierna lyfts fram på ett korrekt sätt medan detta sällan är fallet ifråga om Finland och Åland?
Med tanke på att kunskapen om omvärlden idag i allt högre grad handlar om vad man läser på Internet, finner vi det märkligt att landskapsregeringen fortsättningsvis väljer att ignorera problemet.
Ålands Framtid har tidigare krävt att landskapsregeringen vidtar åtgärder för att få bort det lagstridiga begreppet ”Ålands län” såväl i finsk lagstiftning som i EU-material både i skrift och på Internet. Utgående från de uppenbara brister som nu föreligger allmänt ifråga om bilden av Åland, kommer ÅF:s lagtingsgrupp att under nästa session kräva en redogörelse från landskapsregeringen över vilka åtgärder som planeras för att rätta till bristerna. Ålands Framtid kommer även att utreda det sätt på vilket internationella organisationer erhåller sitt material rörande Åland.

För mer information:
kontakta partisekreterare Birgitta Bergman-Jansson
tel: 0457 3424 941.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!