sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid på kommunturné 2007: Saltvik

Ålands Framtid

Ålands Framtid inledde 2007-årets kommunrundor med ett besök i Saltvik torsdagskvällen den 26 januari 2007. Vi träffade aktiva kommunalpolitiker och intresserade på Saltviks kommungård i Nääs med god uppslutning.

Kommundirektör Kerstin Alm inledde med en presentation av Saltvik där vi särskilt noterade att Saltvik idag har en föredömligt modärn och slimmad organisation som är både driftseffektiv och väl anpassad till tjänsteutbudet. Alm redogjorde även för det ekonomiska läget och påpekade behovet av en snar reform av landskapsandelssystemet då det nuvarande är orättvist, vilket tex medför att en effektiv kommun blir bestraffad för effektiviteten.

Ålands Framtids ordförande Anders Eriksson berättade om lagtingsarbetet och berörde det faktum att det helt saknas underlag för finansutskottets förslag till 29 milj € för ÅHS utbyggnad, att samma sak gäller tunneln till Föglö och att ÅF därför valt en försiktig linje där man börjar med att endast bevilja medel för undersökningar. Landskapsregeringens fortsatta försening av meddelandet om Språkprogrammet till Lagtinget kritiserades liksom det faktum att landskapsandelarnas basbeloppet inte revideras årligen. Eriksson konstaterade att EU-anslutningen inte utfalliit som önskat för Ålands del och att avtalen borde omförhandlas till samma typ av avtal som andra autonomier och mikrostater har med EU.

Under kvällens diskussioner behandlades ÅHS verksamhet ur en kommunal horisont där man var särsklit kritisk till det dubbelarbete som idag förekommer inom tex hemvården, där först kommunens personal gör hembesök för att sedan ÅHS personal besöker samma ställe i nästan samma ärende. Något som belastar kommunens ekonomi i onödan då det skulle gå att effektivera verksamheten. Mer smidighet i samarbetsformerna behövs.

Frågan om landskapets behandling av Husmodersskolan förvånar, särskilt den budgetskrivning som anger att Saltvik skall köpa fastigheten för ett i budgeten angivet belopp, utan att man först frågat om Saltvik ens är intresserad av affären. Deltagarna förvånades även över att landskapet endast besöker Kastelholms kungsgård för att utreda nya skollokaler men helt struntar i Husmodersskolan. Kungsgården är i uselt skick och kräver stora och kostbara reparationer medan Husmodersskolan i princip är klar att använda.

Också behovet av kommunreform berördes där den gemensamma ståndpunkten hos deltagarna var att det inte finns någon påvisbar vinst med de kommunsammanslagningar som framför allt de åländska socialdemokraterna och Frisinnad Samverkan talar så varmt för. Sammanslagningar betyder centralisering som i praktiken bara gynnar Mariehamn. Också kommunalförbund ansågs generellt som dåliga lösningar då dessa som självständiga organisationer snabbt blir självgående och dyra. I stället borde kommunerna utöka samarbetet genom att specialisera sig och erbjuda tjänster till de övriga. Mötesdeltagarna ansåg att man från landskapsförvaltningen framför allt borde se över sin egen organisation och den ekonomiska politik som är den egentliga orsaken till kommunernas dåliga ekonomi.

Vi från Ålands Framtid tackar för intresset i Saltvik och gör oss klara att besöka nästa kommun på listan, Vårdö, där vi träffas på kommunkansliet kl 19:00 torsdagen den 1 februari.

Erik Schütten
Språkrör Ålands Framtid

 

.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!