sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtids årsmöte 2005

Ålands Framtid

Igår kväll (11 april) höll Ålands Framtid sitt årmöte. Årmötet uttryckte sin oro över EU:s planer på att utvidga sin behörighet över vattnet ända in till strandlinjen även på Åland. Ålands Framtid anser att detta vore lika med en begränsning av ägande- och nyttjanderätten till privat ägda vatten. Ålands Framtid uppmanar landskapsregeringen att vidta alla åtgärder för att stoppa denna negativa utveckling. Ålands Framtid anser att EU:s planer strider mot grundlagens krav på egendomsskydd.
Ålands Framtid tar avstånd från EU:s detaljstyrning som alltmer börjar påverka ålänningarnas vardag. I lagtinget har Ålands Framtids ledamöter lagt en motion om en utredning över konsekvenserna av att Åland utträder ur EU och årsmötets förhoppning är att utredningen snarast kommer till stånd.
Årsmötet i övrigt:
Anders Eriksson omvaldes som ordförande. I styrelsen sitter: Dick Klingberg (ny), Mari Wickström (ny), Ann Gottberg, Ann-Christin Waller, Magnus Jansson, Eriks Schütten, Max Sirén, Thomas Dahlgren, Rolf Granlund, Maija Häggblom och Birgitta Bergman-Jansson. Suppleanter är Birgitta H Eriksson, Olof Hägerstrand och Matts Lindström.
Under årsmötet diskuterades Ålands demilitarisering och neutralisering som från finskt håll inte alltid respekteras. Årsmötet ansåg att demilitariseringen och neutraliseringen utgör grundpelare i den åländska särställningen. .

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!