sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Birgitta H Eriksson: Demokrati och ökad tillgänglighet till självstyrelsegården, år 2006

Ålands Framtid

Alla vet vi att detta hus är uppfört på 1970-talet. Det är 35 år sen. Då fanns inga normer för husens utformning för funktionshindrade.
Idag vet säkert de flesta av oss att social-planen tar upp frågor runt service och tillgänglighet för funktionshindrade.
Det sägs att ”service och stöd för funktionshindrade skall ha förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar i samhället.” Detta innebär att funktionshindrade skall ha samma demokratiska förutsättningar som alla medborgare i samhället.
– Låt mig börja med den yttre miljön: inga kantstenar på väg in till huset, då menar jag båda ingångar, stämmer inte idag.
– Parkering i gatuplan som är för funktionshindrade, stämmer inte idag.
– Dubbla entrédörrar med automatiska dörröppnare, stämmer detta idag?
– Hissar i alla våningsplan för rullstol, stämmer väl inte helt!
– Hörselslingor i konferensutrymmen samt kanslier för allmänheten, stämmer inte; ty den som finns här fungerar inte, och är den enda i huset.
– Rökfria lokaler torde stämma idag. Rökrum skall inte vara en korridor, där man går igenom.
– Inga pälsdjur, torde stämma.(obs ledhund, som ibland behövs.)
– Ledstråk för synskadade, saknas helt. Handikapptoaletter i flere plan, stämmer ej helt!
– Toaletterna försedda med granna sittringar och granna tvättställ, som är höj- och sänkbara, finns inte idag. (ÅCS hus har ej heller god tillgänglighet på alla nivåer.)
Slutligen kan man säga att kravet idag är att den offentliga miljön skall vara funktionell även för den som är funktionshindrad; ja detta är en demokratisk rättighet för var och en idag.

Trots att det länge funnits handikaplag och socialplan så har man inte tagit itu med tillgängligheten till huset. Enligt utredning har Åland den sämsta parlamentsbyggnaden i Norden vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade.

Det har tydligen inte funnits någon arbetsgrupp, som bedömt dessa olika synpunkter; inte planerat förändringar, inte budgeterat för förändringar och inte heller fört förslag till lagtinget för förändringar.

 
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!