sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Det språkpolitiska programmet får inte försenas mer

Ålands Framtid

Ålands Framtids styrelse uttryckte vid sitt möte 9/1 sin oro över landskapsregeringens passivitet beträffande svenska språkets ställning på Åland.

I september 2004 tillsattes en språkkommitté med uppgift att utarbeta ett långsiktigt språkpolitiskt program för hur kulturen och det svenska språket skall kunna hållas levande i landskapet i enlighet med vad som överenskoms i samband med självstyrelsens tillkomst.

Det språkpolitiska programmet skulle ha varit färdigställt senast den 31 december 2005. Senaste möte inom kommittén hölls i juni 2005.

Ålands Framtid ställer sig frågan om landskapsregeringen tar den befogade oron över svenska språkets ställning som finns bland ålänningarna på allvar, eftersom kommitténs arbete ännu inte är färdigställt. De åtgärder som skulle behöva vidtas skjuts nu ytterligare på framtiden.

Ålands Framtid
Styrelsen

 

.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!