sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

EU:s tidigare justitieombudsman till Åland

Ålands Framtid

På torsdag den 4 november inleder Ålands Framtid en seminarieserie om EU:s nya grundfördrag, även kallat Konstitution för Europa. Syftet är att med hjälp av olika infallsvinklar få en ínblick i hur det nya fördraget kommer att påverka den europeiska unionen och Åland i synnerhet. Får vi en förbundsstat och hur kommer Ålands ställning att påverkas – det är några av alla de frågor som vi väntar oss ett svar på under seriens gång.
Först ut är Anne Mäkelä från Europainformationen på Åland och Sören Silverström, vikarierande Europarättschef vid landskapsregeringen. Det första seminariet fokuserar på att beskriva förslaget till konstitution. Vilka är konstitutionens bidrag till en bättre union? Hur skall den nya unionen fungera?
I början på december anordnas följande seminarium i serien, denna gång med förre specialrådgivaren Yngve Mörn och riksdagsman Roger Jansson som inledare. Seminariet fokuserar dels på hur regionernas ställning påverkas av det nya grundfördraget, dels på hur Ålands status hanterats. Har Ålands ställning förändrats? Behövs det en åländsk folkomröstning om EU-fördraget?
I januari avslutas seminarieserien med ingen mindre än juristen Jacob Söderman, EU.s förre justitieombudsman, som föredragshållare. Söderman har i kritiska tidningsartiklar analyserat det nya fördraget och anser att folket bör få säga sitt om den nya konstitutionen.
”EU:s nya grundlagsfördrag är en så viktig sak både för EU och för Åland, att vi inom Ålands Framtid vill anstränga oss för att ålänningarna skall förstå innebörden av reformen. Samtidigt hoppas vi att vi skall få svaret på om det behövs en åländsk folkomröstning och om Ålands ställning är tillräckligt tryggad i det nya fördraget”, förklarar partisekreterare Birgitta Bergman-Jansson..

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!