sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Finlands sjöfartspolitik

Ålands Framtid

ÅLANDS FRAMTID r.f.
4.9.2003
Pressmeddelande angående Finlands sjöfartspolitik:
ÅLAND BÖR BE SVERIGE INGRIPA MED
STÖD AV ÅLANDSÖVERENSKOMMELSEN
Ålands Framtids styrelse och lagtingskandidater har den 4 september 2003 diskuterat Finlands ovilja att EU-anpassa sin sjöfartspolitik när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken. Som enda EU-land väljer därmed Finland att inte tillämpa de principer landet självt varit med om att arbeta fram och godkänt. Detta trots att sjöfarten för Ålands del står för mer än 40 procent av samhällsekonomin.
Åländska politiker har offentligen fördömt Finlands brist på handlande och hotat med att förtroendet mellan Finland och Åland är förbrukat ifall inte regeringen i Helsingfors tar sitt ansvar. Lantrådet och vice lantrådet har till och med hotat att föra frågan till det internationella samfundet om inte sjöfartspolitiken läggs om så att utflaggningen av färjor och arbetsplatser stoppas.
Ålands Framtid konstaterar än en gång att den s.k. Ålandsmodellen inte fungerar. Finland vägrar att ta sitt ansvar och hotar därmed den åländska samhällsekonomin medan det offentliga Åland i sin tur hotar med att dra finska staten inför den internationella skampålen. Dessa händelser bekräftar vikten av att ålänningarna med det snaraste får ta över ansvaret för den egna ekonomin. I annat fall hotar Åland att förvandlas från ett livskraftigt samhälle till ett bidragstagande ösamhälle.
I väntan på att tanken på självständighet vinner allt fler ålänningars hjärtan, vill Ålands Framtid framhålla betydelsen av att sjöfartsfrågan förs upp på den mellanstatliga agendan. Sverige har så sent som år 2002 bekräftat att den s.k. Ålandsöverenskommelsen från år 1921 är i kraft och att svenska staten därmed har ett både ett fortsatt intresse och ansvar för ålänningarnas möjligheter att leva och bo på sina öar.
Ålands Framtid uppmanar därför landskapsstyrelsen att i en redogörelse hemställa om att lagtinget vänder sig till Sveriges regering med en begäran om åtgärder med stöd av Ålandsöverenskommelsen. Detta vore ett naturligt första steg i stället för att sjöfartsfrågan i detta skede förs till FN eller ett annat internationellt organ där krig och andra orättvisor upptar agendan.
Ålands Framtids lagtingskandidater är för sin del beredda att i egenskap av lagtingsledamöter ta initiativ i denna riktning så fort det nyvalda lagtinget har konstituerat sig i november.
Ålands Framtid
Styrelsen
Lagtingskandidater.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!