sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Hur mottas Ålands lagtings parlamentariska kommitté förslag till ramlag i Helsingfors?

Ålands Framtid

Den av Ålands lagting tillsatta parlamentariska kommittén, med uppdraget att komma med förslag till en reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen – den så kallade ramlagen, har varit i Helsingfors och sonderat den politiska inställningen till ökat självbestämmande.. Läs mer

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!