sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Lagtinget bör skjuta upp behandlingen av nya EU-fördraget i väntan på att Finland tar sitt ansvar

Ålands Framtid

Ålands Framtid har motions- och debattvägen i lagtinget försökt få stöd för en konsekvensutredning gällande det nya EU-fördraget – Konstitution för Europa. Ålands Framtid anser det angeläget att behandlingen av fördraget föregås av en omfattande redogörelse även av följderna av ett åländskt nej till fördraget. När lagtinget under denna höst skall ta ställning till fördraget saknas det tyvärr fortfarande en ordenlig kartläggning av såväl konsekvenser som följderna ifall Åland tvingas förkasta fördraget. Landskapsregeringens oförmåga att greppa EU-politiken kan mycket väl leda till att lagtinget tvingas säga nej till lagförslaget för Ålands del.

Finland har trots mer än elva års EU-medlemskap inte medverkat till att ge det självstyrda Åland praktiska möjligheter att fungera inom unionen. Ålands folk saknar i strid med självstyrelsens särställning fortfarande en egen plats i EU-parlamentet samtidigt som Åland saknar rätt att försvara sin sak inför EU-domstolen.

Finlands vägran att försvara den s.k. snusfrågan inför EU-domstolen bekräftade våra farhågor om att statsmakten sätter sina egna intressen framom de åländska. Snusförbudet har bl.a. fått till följd att Eckerö Linjen nu på allvar utreder möjligheterna till en utflaggning av färjorna.

Finland bemödar sig om att framstå som exemplarisk EU-medlem när det gäller att uppfylla olika EU-regler. När en jämförelse görs t.ex. med Tysklands och Belgiens hantering av sina region- och minoritetsfrågor, framstår dock Finland som sämst i klassen till följd av sin ovilja att bidra till lösningar för Ålands del.

Bristen på demokratiskt inflytande och avsaknad av egen talerätt, och därmed rättsskydd inom EU, gör att Ålands Framtid anser att lagtinget inte i detta läge kan ge sitt bifall till den nya EU-konstitutionen. Ett bifall skulle innebära att självstyrelseorganen en gång för alla accepterar att Åland hanteras på ett sätt som är förkastligt ur såväl konstitutionell som statsrättslig synvinkel.

Ålands Framtid föreslår därför att lagtinget lämnar behandlingen av EU-fördraget vilande i avvaktan på att Finland säkerställer självstyrelsens rättigheter bl.a. vad gäller eget EU-mandat och egen talerätt.

Samtidigt vill Ålands Framtid uttala sin besvikelse över att lagtinget inte ännu tagit sig tid att behandla Anders Erikssons och Brage Eklunds motion av den 13 mars 2006 om en utredning av konsekvenserna av ett åländskt nej till det nya EU-fördraget. Ett snabbt bifall till motionen kan ännu ge lagtinget avsevärt bättre underlag inför slutbehandlingen av det nya fördraget.

För ytterligare information kontakta
Partisekreterare Birgitta Bergman-Jansson
0457 3424941
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!