sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Märkliga påståenden om (Åf)

Ålands Framtid

Ålands Framtid anordnade söndagen den 12 augusti en kryssning med Albanus och ett 50-tal medlemmar och kandidater passade på att njuta av seglatsen. Partiets styrelse konstaterade vid sitt möte samma dag att en rad märkliga påståenden åter förts fram i massmedia gällande Ålands Framtid och visionen om ett självständigt Åland.

Partistyrelsen godkände följande uttalande beträffande påståendet om att Ålands Framtids politik skulle leda till att finskan ges ställningen som minoritetsspråk på framtidens Åland:

– Ålands Framtid beklagar att det finns åländska politiker och massmedier som ser de finskspråkiga som ett hot mot Ålands svenskspråkighet. Ålands Framtid betonar än en gång att det är statstillhörigheten som förfinskar Åland, inte de nya ålänningar som valt att bosätta sig på våra öar.

Statstillhörigheten fjärmar Åland från omvärlden bl.a. i och med att handeln i allt väsenligt styrs österut samtidigt som kravet på kunskaper i finska leder till att åländska ungdomar utestängs från delar av arbetsmarknaden. Finland straffar därtill andra än finländska säsongsarbetare med en diskriminerande källskatt om 35 procent.

– Ålands Framtid konstaterar på basen av den s.k. Vitboken för utveckling av Ålands självbestämmanderätt att finska språkets ställning på självständiga Åland blir den samma som i dag med några viktiga undantag: a) Självständiga Åland skall ha en grundlag där svenska språkets ställning befästs, b) Det självständiga Åland väljer vilka nya internationella konventioner som den nya mikrostaten vill ansluta sig till.

– Ålands Framtid påpekar att Åland i dag saknar ett effektivt skydd av språkbestämmelserna kopplade till svenska språket i och med att det är Finland som skall försvara det åländska systemet. Precis som i likhet med Finlands motvilja att försvara Åland inför EU-domstolen i snusfrågan, kan Finland välja att lämna Åland försvarslöst i en kommande rättsprocess.

Ålands Framtids politik och vision är alltså den enda verkliga garanten för ett fortsatt svenskspråkigt örike.

Partistyrelsen godkände samtidigt följande uttalande rörande beskedet om att Åland nu hotas med EU-böter i snuskonflikten:

– Ålands Framtid beklagar än en gång att partiet blev ensamt om att år 2004 rösta nej till Finlands krav på att införa EU-böterna i självstyrelsesystemet. Lagtingets olyckliga beslut, främst förorsakat av centerns överraskande helomvändning i frågan, har försatt Åland i ett hopplöst underläge i EU-processen. Finska staten ställde sig år 2005 på EU-kommissionens linje och vägrade försvara Åland inför EU-domstolen. Finland kunde agera på detta sätt i och med vetskapen om att det är Åland som ensamt får bära eventuella EU-böter.

– Lagtingets beslut och Finlands agerande kan nu få som följd att ålänningarna får bära EU-böter i miljonklassen samtidigt som de åländska rederierna får ett sämre konkurrensläge än rederier med fartyg under svensk flagg. Snusförbudet har även satt igång nya diskussioner om utflaggning av åländskt färjtonnage. Ålands Framtid drar därför slutsatsen att partiets handlande år 2004 var det enda rätta och något ålänningarna bör komma ihåg i höstens lagtingsval.

För ytterligare information kontakta
Anders Eriksson
Ålands framtids ordförande, 0457 522 16 03
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!