sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Omoget handlat av Vanhanen-regeringen

Ålands Framtid

Omoget handlat av Vanhanen-regeringen
Ålands Framtid har med förvåning tagit del av den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse som Finlands regering lagt fram. Inte ett ord finns med om Ålands internationellt förankrade status som demilitariserat och neutraliserat område.
Oviljan att konstatera ett självklart faktum förklarar dessvärre även det hittills dolda motståndet mot att i EU:s nya konstitution slå vakt om Ålands EU-status. Ålands Framtid hänvisar här till försöken att förpassa skrivningen om Ålands särställning i EU-grundlagen till en betydelselös förklaring. I sista stund avvärjdes tack vare Ålands Framtids ingripande försöken att kraftigt försvaga Ålands EU-rättsliga ställning.
Ålands Framtid finner den finska regeringens handlande i samband med den nya redogörelsen både omoget och ansvarslöst. I en situation där Finland bl.a. aktivt diskuterar den s.k. Nato-optionen, dvs. ett medlemskap i en militär allians, skall givetvis alla aspekter kring ett framtida medlemskap lyftas fram och debatteras. Nu försöker Vanhanen-regeringen aktivt gömma bort ett upplevt problem eller är det så illa som rikdagsman Roger Jansson befarar, dvs. Finland vill inte binda sig till status quo vad gäller Ålands folkrättsliga ställning?
Ålands Framtids lagtingsgrupp uppmanar talmannen att omedelbart sammankalla lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd för att ge landskapsregeringen och riksdagsmannen sitt samlade stöd inför den stundande utskottsbehandlingen i riksdagen.
Ålands Framtid uppmanar vidare landskapsregeringen att vid den s.k. aftonskolan med Finlands regering kraftigt markera missnöjet med hur Ålands status nonchalerats i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen.
Anders Eriksson
Ordförande Ålands Framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!