sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Rekryteringen av läkare till åländska sjukvården

Ålands Framtid

Ålands Framtids ordförande Anders Eriksson lämnade igår in följande enkla fråga till lagtingets talman:
ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
Rekryteringen av läkare till åländska sjukvården
Läkare utbildade i bl.a. övriga nordiska länder avkrävs numera tre års handledd tjänstgöring istället för tidigare två för att få läkarlegitimation i Finland. Det nya kravet förväntas rent allmänt leda till att nyutbildade läkare drar sig för att söka jobb i Finland.
För Åland är beskedet extra allvarligt till följd av örikets språkliga särställning och det stora antalet ålänningar som skaffar sig läkarutbildning utanför Finlands gränser. Reformen kommer även att få allvarliga följder för rekryteringen av t.ex. svenska läkare till Ålands Hälso- och sjukvård.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:
På vilket sätt har finska undervisningsministeriet informerat landskapsregeringen om denna reform i enlighet med självstyrelselagens paragraf 33 och på vilket sätt har landskapsregeringen i denna fråga sedan bevakat Ålands intressen utgående från frågans stora vikt för tryggandet av tillgången på svenskspråkiga läkare inom den åländska sjukvården?
ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
Kommentar:
Finlandssvensk press har på senare tid innehållit alarmerande uppgifter om att det finska undervisningsministeriet mer eller mindre i smyg skapat en ny lagparagraf som slår undan fötterna på 1994-års nordiska avtal om utbytbarhet av läkarlegitimationer.
Inom Ålands Framtid har vi med förvåning noterat att varken landskapsregeringen eller den majoritetsledda ÅHS-styrelsen reagerat med anledning av de finlandssvenska protesterna mot att finska undervisningsministeriet ensidigt och utan förhandsinformation sålt ut ett välfungerade nordiskt läkarsamarbete. ÅF har med intresse sett hur finlandssvenska politiker och läkare protesterat bl.a. genom JK-anmälan och propåer till EU-kommissionen.
Utgående från Ålands särställlning kan vi från ÅF:s sida bara utgå från att finska undervisningsministeriet i enlighet med självstyrelselagens krav på inhämtande av utlåtande från Åland i frågor av särskild betydelse, gett landskapsregeringen tillfälle att yttra sig över reformen. Det är därför dags att allmänheten nu får reda på hur Ålands intressen tagits tillvara i denna fråga.
Anders Eriksson
Ordförande
Ålands Framtid.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!