sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Roger Nordlunds utspel

Ålands Framtid

Lantrådet och centerordföranden Roger Nordlunds senaste utspel om att ålänningarna skall ”erkänna den finländska överhögheten” till förmån för ett ”Ålandsministerium” i Helsingfors är märkligt, orealistiskt och vittnar om en begynnande desperation bland de politiker som ännu håller fast vid att självstyrelsen kan utvecklas inom Finlands gränser.
Utspelet är märkligt eftersom konsekvenserna av en sådan överenskommelse strider mot de grundläggande demokratiska rättigheterna samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (se artiklarna 18-21). Utspelet är orealistiskt eftersom Finland aldrig skulle tillåta att Åland fick en så pass framträdande position inom statsapparaten. Utspelet vittnar om desperation eftersom det är fråga om ett nästan 20 år gammalt förslag som nu lyfts fram på nytt av lantrådet.
Ålands Framtid tar bestämt avstånd från alla former av inskränkningar i vårt demokratiska samhällsystem och känner mycket stor oro över hur de nuvarande regeringspartierna hanterar självstyrelsefrågan. Styrelsen för Ålands Framtid uppmanar de progressiva självstyrelsekrafterna inom regeringsblocket att kräva en fördjupad diskussion mellan regeringspartierna om hur arbetet med självstyrelsens utvidgning skall bedrivas. Knappast genom att lägga fram orealistiska förslag och samtidigt uppmana till en allmän åländsk ”munkavelpolitik”.
Finland har, genom självstyrelselagen och internationella överenskommelser, fastställda åtaganden gentemot Åland och skall uppfylla dessa. Ett ”Ålandsministerium” eller en ”Ålandsminister” vore endast fråga om praktisk tillämpning av Finlands åtaganden och skall därför inte belastas med några som helst nya motkrav eller andra åtaganden från ålänningarnas sida.
10 Maj 2004
Ålands Framtid
Styrelsen.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!