sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Slopad preambel ställer krav på ny eu-omröstning

Ålands Framtid

Styrelsen för Ålands Framtid uttalar sin oro över den tystnad som råder ifråga om hotet om ett slopande av en del av Ålands folkrättsliga status, den s.k. preambeln (inledningen) till Ålandsprotokollet. Protokollet innehåller alla de undantag som formar det åländska EU-medlemskapet och betonar tack vare preambeln Ålands särskilda status inom folkrätten.
Efter det att Ålands Framtid i mitten på mars månad i år slog larm om att landskapsregeringen var på väg att ge klartecken för en strykning av preambeln, ändrade regeringspartierna inställning och skickade till och med en delegation på högsta nivå till Bryssel i slutet på månaden.
Det märkliga med besöket är att ansträngningarna först i det skedet lades på att övertyga de finländska EU-förhandlarna om att en bibehållen preambel är en nödvändighet och att allt annat vore oacceptabelt ur åländsk synvinkel.
ÅF-styrelsen är därtill synnerligen förvånad över att landskapsregeringen synbarligen inte försäkrat sig om att Ålands grundläggande intressen tillgodoses genom att kräva en egen närvaro vid förhandlingarna, en rätt som följer av självstyrelselagen. Nu om aldrig förr är det fråga om de ”särskilda skäl” som ger Åland rätten att vara representerat i förhandlingarna om EU:s nya grundlag.
Bakom stängda dörrar i Bryssel avgörs alltså – utan åländsk insyn – frågan om huruvida den skrivning i Ålandsprotokollet som erkänner Ålands särskilda status skall slopas och ersättas med en icke rättsligt bindande deklaration (politiskt uttalande). Den nuvarande preambeln är en del av EU:s primärrätt och utgör en garanti för att EU och dess medlemsländer är tvungna att respektera Ålands särställning. Ifall preamblen ersätts med en deklaration kommer alltså Ålands folkrättsliga status att urholkas.
ÅF-styrelsen konstaterar att ifall det nya EU-fördraget leder till att Ålands status påverkas negativt, bör en folkomröstning genomföras före det att lagtinget tar ställning till fördraget. ÅF:s lagtingsgrupp kommer då helhjärtat att stöda Obunden Samlings förslag om att en folkomröstning bör ordnas om det nya EU-fördraget.
För ytterligare information kontakta
Anders Eriksson
Tel 31 020, 0457 522 1603.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!