sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Mer självbestämmande årets viktigaste framtidsfråga

Ålands Framtid

Kalendern vänder blad och ett nytt år är påbörjat, och i Ålands Framtid fortsätter vi med friska tag att jobba för en självständigare utveckling av vårt samhälle. 

Vi befinner oss i ett ovanligt avgörande skede för vart Åland är på väg, då 2013 förmodligen blir året då anslaget sätts till förhandlingarna mellan Åland och Finland om ett reviderat självstyrelsesystem.

I Helsingfors har representanter för riksdagens partigrupper analyserat de åländska tankegångarna under fjolåret, och kommittén förväntas inom kort offentliggöra sina slutsatser.

Oberoende vilken hållning man inledningsvis intar från Helsingfors står det klart att Ålands Framtid under inga omständigheter kommer att ge avkall på de krav som åländska partierna enades om 2011. Vi kommer att målmedvetet att göra allt vi kan för att uppnå en så vidsträckt ramlag som möjligt.

För oss i Ålands Framtid är utvecklingen av självstyrelsen och arbetet på axeln Mariehamn-Helsinfors 2013 års absolut viktigaste framtidsfråga.

 

God fortsättning på det nya året! 

Axel Jonsson, partiordförande 

 
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!