sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Integrationskalas

Ålands Framtid

      Tisdagen den 31 maj arrangerade Ålands Framtid kaffekalasmed fokus på invandring och integration. Ett fyrtiotal intresserade samlades ilagtingets auditorium för att diskutera hur framtidens Åland bör behandla ochtillvarata nya medborgare. NahidBroström, Ahamd Shafiei och Alieu Kahn gästföreläste bland annat omhur de ser på hur integrationen bör fungera och ålänningarnas attityder tillinflyttare. De åländska medierna lyste dock tyvärr med sin frånvaro.. Läs mer

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!