sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Ålands Framtid är medlem i European Free Alliance

Ålands Framtid

European Free Alliance (EFA) är ett Europeiskt politiskt parti som samlar progressiva, regionalistiska och autonomi partier i Europeiska Unionen. De politiska partierna som är medlemmar i EFA understöder regioners rätt till självbestämmande samt understryker parlamentarism och mänskliga rättigheter.

EFA:s främsta uppgift är att tillhandahålla en europeisk politisk struktur för regionalism inom gemenskapen. EFA verkar för regionala partier som p.g.a. sin befolkningsstorlek blir exkluderad från den europeiska politiska arenan.

EFA står för solidaritet mellan folk, språk och kulturer. Samtidigt ses försvarandet och bevakandet av den språkliga och kulturella mångfalden inom EU som ett demokratiskt fundament för det enade europa.

EFA har 33 stödpartier i 13 av EU:s medlemsländer med mer än 200 valda representanter på europeisk, nationell och regional nivå. Tillsammans representerar dessa 25 olika språk.
. Läs mer

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!