sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!

Partiledarintervju Anders Eriksson i NÅ

Ålands Framtid

Ålands Framtid har nya ambitioner

Ålands framtids
ordförande Anders Eriksson är beredd att ta nästa steg i arbetet för
självständighet. Ålands framtid kommer dock inte att finnas med i
landskapsregeringen efter valet. Åtminstone inte om partierna står fast vid
sina ord.

En högt prioriterad
fråga för Ålands framtid är bevarandet av det svenska språket. Enligt partiets
bedömning är ett självständigt Åland den bästa garanten för den saken.

– Vi ser inte
längre att Finland är en svenskspråkig part att diskutera den här frågan med,
säger Ålands framtids ordförande Anders Eriksson.

Han ser att det har
skett en snabb förändring när det gäller svenskans ställning i Finland, där
folk inte längre är beredda att prata svenska i samma utsträckning som
tidigare.

– Åland och
Finland lever i två olika system och vi förstår inte hur vi ska kunna bevara
vårt språk som blir allt mindre i Finland.

• Språkskyddet
finns ju inskrivet i självstyrelselagen. Hur ska svenskan skyddas om Åland blir
självständigt?

– Jag är trött
på att förklara det där med minoritetsskydd för folk. Vem ska vi ha
minoritetsskydd emot? Varför behövs ett minoritetsskydd om vi blir
självständiga? Vi blir förfinskade bara om 100.000 finnar flyttar hit.

• 100.000?

– Ja, ja.
28.000 då, så att de blir i majoritet.

• Men behovet av
kunskaper i finska kommer väl att finnas kvar även på ett självständigt Åland,
eftersom mycket handel sker med Finland?

– Man ska alltid
sälja på kundens språk, så på det sättet har du rätt. Men nu är vi på ett
finskt handelsområde och därför är mycket information här på finska. Om ett
utländskt företag skickar sina produkter till Finland så klistras finskspråkiga
manualer på varorna som även går till Åland.

– Som kund
måste man i dag fungera på finska och det är statstillhörigheten som försvårar.

Stark profilfråga

Anders Eriksson
säger att det alltid är Ålands framtid som avkrävs svar på frågor som rör
språkproblem och att det är dags att även de andra partierna börjar förklara
hur vi ska fungera i relationen med Finland om 20–30 år.

Ålands framtids
självständighetssträvande är ett hett debattämne och frågan överskuggar andra
frågor som Ålands framtid driver.

• Vill ni ha det
så?

– Egentligen
inte, men samtidigt är det vår profilfråga som vi lyfter fram. Men den som har
läst vårt valprogram vet att vi lyfter fram flera andra frågor. Vi har i
lagtinget också kommit med många initiativ som senare plockats upp av andra
partier.

Ålands framtid kom
in i lagtinget efter förra valet med två ledamöter, Anders Eriksson och Brage
Eklund. Nu vill partiet ta nästa steg och ingå i landskapsregeringen efter
valet den 21 oktober.

– Vi tror att
ansvaret inom landskapsregeringen måste stramas upp. Vår förhoppning är att man
ska börja ägna sig åt verkliga framtidsfrågor. Vi måste utreda konsekvenserna
av full självbestämmanderätt.

”Ordet finns med”

Tänkbara
samarbetspartners, som centern och frisinnad samverkan, har sagt att Ålands
framtid inte kan vara med i landskapsregeringen om partiet kräver att ordet
självständighet ska finnas med i regeringsprogrammet.

Anders Eriksson
undviker flera gånger att svara på frågan om Ålands framtid kan tänka sig ett
program utan ordet självständighet, men till slut kommer svaret.

– Självklart
finns ordet med i det program som vi medverkar i.

Han tror inte att
övriga partier kommer att hålla fast vid sin linje när det väl gäller.

– Det skulle
vara barnsligt om de inte vill ha oss med på grund av det ordet. Det kommer
inte att ske.

• Varför inte?

– I de förra
regeringsförhandlingarna var vi två millimeter ifrån att komma med. Jag undrar
om de egentligen tycker att det är så dåligt med självständighet. Men det
handlar ju bara om definitioner, det viktigaste är att vi kommer vidare i
utvecklingen av självstyrelsen.

• Kan inte ordet
självständighet sätta käppar i hjulet för självstyrelseutvecklingen?

– Hur kan det
komma sig att regeringen Vanhanen någon månad före valet vill hjälpa till med
EU-platsen och snusfrågan? undrar Anders Eriksson retoriskt.

Stark ekonomisk
kraft

Enligt Erikssons
tolkning är det viktigt för Finlands regering att ha goda relationer till Åland
när det finns krafter som arbetar för självständighet.

– Finländarna
är ett folk som gillar tydlighet. Ålands velande skrattar de bara åt. De vet
att vi trilskas lite och sedan fogar oss.

• Tvivlar du
någonsin på att självständighet är det rätta målet?

– Många tycker
att det är orealistiskt, men jag anser att det är realistiskt. Vi kommer att
klara oss ekonomiskt, utmaningen blir att hitta tillräckligt kompetenta
politiker.

• Om Åland blir
självständigt så växer den offentliga sektorn. Hur ska den finansieras?

– Genom att vi
får nya intäkter, till exempel farledsintäkter.

• Hur ska ett
självständigt Åland klara av en lågkonjunktur som slår mot sjöfarten?

– Jag ser inte
att det åländska samhället är så sårbart. Vi har en stark egen ekonomisk kraft.

Historikern Kenneth
Gustavsson har sagt att omvärlden, exempelvis Ryssland, aldrig skulle acceptera
ett självständigt Åland på grund av säkerhetspolitiska skäl. Anders Eriksson
tycker att resonemanget är märkligt.

– I sådana
fall skulle det inte finnas ett enda självständigt land. Med tanke på alla
Sovjetstater som blivit självständiga är resonemanget barnsligt. När det
folkliga engagemanget blir för stort så viker man sig.

Tvekar om kommuner

Anders Eriksson
menar att flera ideologier ryms i Ålands framtid.

• Vilka
vänsterfrågor driver ni?

– Vi lanserade
idén med en diskrimineringsombudsman. Vi vill också genom beskattningen göra
något för de mest utsatta. Vi vill sätta en ribba för när man ska börja betala
skatt.

• Hur ser du på
kommunstrukturen?

– Jag har
varit tilltalad av att skapa större enheter. Men jag har blivit informerad om
att den offentliga sektorn i skärgården är mindre per capita än i Mariehamn och
det förvånade mig. Jag kan tyvärr inta vara helt tydlig i den här frågan.

Vill bli minister

När Ålands framtid
för snart tre år sedan förhandlade om medverkan i landskapsregeringen var
Anders Eriksson inte beredd att sätta sig på en ministerstol.

– Jag trivs
med mitt jobb som jordbrukare och prioriterar mina barn. Men om det går bra för
oss i valet så är jag nu beredd att hoppa in i landskapsregeringen. Då får jag
frigöra mig från jordbruket.

I förra valet fick
Anders Eriksson många fler röster än någon annan (Åf)-kandidat. Nu hoppas han
att fler personer drar röster.

– Ålands
framtid har förknippats för mycket med mig personligen.

ANDERS SIMS
.

Tillbaka

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemag just nu, kika tillbaka inom kort!