sv en

Autonomi med flera möjligheter? – Autonomy of Opportunities?

Välkommen till vårt öppna webbinarium!

Var god registrera dig längst ned på det här sidan. Vi skickar dig en länk för att ansluta till webbinariet per e-post samma dag.

Welcome to our Open Webinar!

Please register at the bottom of this page. We will send you a link to join the Webinar the same day.

Thank you for joining!

Ålands Framtid
European Free Alliance

Åland – en autonomi med flera möjligheter?

Öppet webbinarium 6 oktober kl 18.00

Hur har Ålands autonoma ställning inom Finland utvecklats under 100 år jämfört med våra nordiska systerautonomier Färöarna och Grönland?

Vilka möjligheter har självstyrelsen att utvecklas för kommande generationer?

Program

Introduktion: Bjarne Lindström (ÅL), forskare inom nordiska and europeiska autonomier

Det färöiska perspektivet: Høgni Hoydal (FÖ), ledamot i det färöiska parlamentet, Lagtinget

Paneldebatt: Anders Eriksson (ÅL), Maiken Poulsen Englund (ÅL/FÖ), Maria Ackrén (ÅL/GR),  Göran Lindholm (ÅL), Høgni Hoydal (FÖ)

Moderator: Julia Lindholm (ÅL), tidigare Ålands specialrådgivare vid Finlands EU-representation i Bryssel

Språk: Svenska med simultantolk online till engelska

Åland Islands – Autonomy of Opportunities?

Free webinar October 6th 17:00 (CET)

How the Autonomy of the Åland Islands within Finland has developed in an Century compared to other Nordic Autonomies.

What kind of Opportunities are possible for an increased self-determination in the future?

Programme

Introduction: Bjarne Lindström (ÅL), Researcher on Nordic and European Autonomies

The Faroese perspective: Høgni Hoydal (FO), Member of Faroese Parliament

Panel debate: Anders Eriksson (ÅL), Maiken Poulsen Englund (ÅL/FO), Maria Ackrén (ÅL/GR),  Göran Lindholm (ÅL), Høgni Hoydal (FO)

Moderator: Julia Lindholm (ÅL), former representative of Åland at the Permanent Representation of Finland to the EU

Language: Swedish with on-line interpretation to English