sv en

Debatt

Ove Andersson 16.08.2019

Intressant, Stephan Toivonen, att du som lagtingsledamot undergräver din egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse. Alla samhällen behöver utvecklas och för det krävs progressiva politiker…

Höj statusen på polisyrket

I Ålandstidningen 13.8 kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya. I mitt huvud…
Rolf Granlund 13.08.2019

Saktteundantaget är Ålands livsnerv

Skatteundantaget har tjänat Åland väl. Men med EU-medlemskapet kommer även en i det närmaste förlamande byråkrati som givetvis utmanar fördelarna. Vi hade varit bättre rustade med nödvändiga åländska särrättigheter om…

Byt ut skärgårdsfärjorna nu!

Ålandstidningen rapporterar om att 2019 inte börjat på bästa sätt om man ser till vår, för skärgården, så viktiga skärgårdsflotta. Hittills i år har vi, enligt tidningen, haft sex tillbud…

Enklare skattegräns genom lyhörd politik

Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland, både för företag och privatpersoner. Samtidigt tryggar skattegränsen de goda färjetransporterna vi har i dag. Men byråkrati går…
Peter Sandberg 05.08.2019

Nyan avslöjar politisk bedömning av nyheter

[caption id="attachment_5917" align="alignright" width="500"] Nya Åland 5 augusti 2019.[/caption] Enligt reportern Annika Orre bygger Nya Ålands nyhetsbedömning inte på politiska val. Men av svaret (se faksimil) framgår ju att det…

Gör ÅMHM skillnad på privata och offentliga?

Enligt uppgifter i media har Mariehamns hamn Ab bedrivit pålningsarbete i undervattensmiljö utan att ha tillstånd för det. Boende i närheten av Västerhamn uppmärksammade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) på…
Peter Sandberg 04.08.2019

Nya Åland gör politiska bedömningar av nyheter

Måndagen den 29 juli publicerade Nyan vår insändare med rubriken ”Inför jakt på havsörn nu”. Av någon anledning publicerades insändaren endast i pappers- och e-tidningen och inte på Nyans hemsida.…
Peter Sandberg 27.07.2019

Inför licensierad jakt på havsörn

Havsörnen, denna majestätiska fågel, alltid lika omtalad. På 1980-talet hotades havsörnens överlevnad av miljögifter. Nu, 40 år senare, har stammen växt sig så stark att den i sin tur hotar…
Pia Eriksson 23.07.2019

Minska byråkratin för lantbrukarna

Det är dags att ta gårdarnas ekonomiska bekymmer på allvar om vi vill fortsätta ha en varierande landsbygd med små och stora gårdar, öppna landskap och lantbrukare som har en…
Pia Eriksson 21.07.2019

Sönderspräng miljöpolitik

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” Det är bra. Men hur mycket orörd natur tänker samma regering sätta igång och skövla…
Ove Andersson 07.07.2019

Dags att återupprätta stadens anseende

Angående den avslöjade kritiken mot stadsledningen som framkommer i Roger Janssons (MSÅ) minnesanteckningar... Det är ju precis som det är. Staden leds av ett förhärskande tjänstemanna-(kvinno)styre, uppmuntrat av en svag,…