sv en

Våra politiker

Ove Andersson

Ove Andersson

”Omsorg och hållbar integration”

ÅLDER: 60.

POLITISKA UPPDRAG: Ersättare i Ålands kulturdelegation.

FAMILJ: Son, 30 och dotter, 20.

GÖR: Journalist, egen företagare.

INTRESSEN: Språk, ord, musik, båtliv, bygga, natur…

KORT OM MIG: Humoristisk, musikalisk tusenkonstnär och ordvrängare med stor empati för allas lika värde enligt devisen ”Alla är en resurs”. Kan lite om det mesta.

FRÅGOR JAG VILL DRIVA I LAGTINGET: Att Åland ska få verklig självstyrelse där vi beslutar om både skatteintäkter och samhällsutgifter i syfte att Åland på sikt ska bli ett eget land i union med Finland. Omsorgsfrågor, särskilt som berör personer med psykiska funktionshinder samt att ge ekonomiskt utsatta äldre ett drägligt liv. Kulturen som motor för att höja Ålands attraktionskraft som besöksmål. Hållbar integration.

FRÅGOR JAG VILL DRIVA KOMMUNALT: Ordning och reda i stadens finanser och inom förvaltningen. Höja stadens anseende som Ålands huvudstad. Säkerställa tillräckliga resurser inom barnomsorg och skola. Lyfta staden inför firandet av självstyrelsen 100 år.

ÅLANDS FRAMTID FÖR MIG: Enda partiet med en vision, enda partiet som insett att självstyrelsen och vårt svenska språk dukar under om vi inte ökar vårt självbestämmande.

VISION ÅLAND OM 20 ÅR: Åland är ett blomstrande eget land i union med Finland. Skärgården har fått ett rejält uppsving med täta, miljövänliga kommunikationer. Åland är en trygg och säker plats att bo på. Allt fler infödda svenskar flyttar hit från Sverige, vilket gör att befolkningen ökar snabbt samtidigt som kompetensförsörjningen tryggas.

KONTAKT
Tel: 0457 089 21 41
E-post: [email protected]

Tillbaka