sv en

Aktuellt

Åland Framtids valprogram 2023 – Våra viktigaste frågor och svar

15.09.2023
  Stärk självstyrelsen, försvara demilitariseringen och vårt svenska språk Självstyrelsen och vårt svenska språk är satta under hård press från Finland. Nu ifrågasätts även Ålands nästan 170-åriga demilitarisering. Vi ålänningar…

Peggy Eriksson i stor partiledarintervju i Nya Åland

07.09.2023

Debatt

Mikael Selander 27.09.2023

Mikael Selander: Företagen drabbas då kommunerna måste spara

[caption id="attachment_8208" align="alignright" width="493"] "Givetvis måste nu landskapsandelarna återställas till normal nivå för den service…
Linda Jansson 27.09.2023

Linda Jansson: Rätten till heldagsplats på dagis måste omprövas!

[caption id="attachment_9723" align="alignright" width="614"] Linda Jansson framförde redan för knappt ett år sedan kravet om…

Yvonne Sundbom Korpi: Begränsad tid i lagtinget ökar vitaliteten

Jag har funderat under många år på hur många mandatperioder i följd en lagtingsledamot kan…
Anders Eriksson 25.09.2023

”Åland har en mycket bra sjukvård”

Det lovas vitt och brett i dessa valtider. Men frågan är om inte Moderaternas ordförande…

Vår politik

Partiet Ålands Framtid föddes i början av 2000-talet ur ett behov av att återupprätta en utveckling av självstyrelsen som i praktiken helt avstannat.

För oss är en modern och utvecklad autonomi för vårt örike den enda garantin för ålänningarna att bevara vårt åländska, svenska språk och vår åländska identitet i ett allt mer helfinskt Finland.

Vi är övertygade om att ålänningarna både kan och bör sköta sina egna angelägenheter. Med sin företagaranda och förmåga kan ålänningarna skapa sin egen framgång. Åland har därmed en stor outnyttjad potential.

När andra partier viker undan och glömmer den självstyrelsehistoria som skapat det samhälle vi har idag står vi inom Ålands Framtid orubbligt fast vid våra hjärtefrågor.

Vi är övertygade om att den progressiva politik om självbestämmande som våra föregångare drev också är nyckeln till dagens utmaningar.

Vi vill att det åländska samhället ska fortsätta utvecklas som ett modernt och hållbart välfärdssamhälle – integrerat i den nordiska, europeiska och internationella gemenskapen.

Lagtingsarbetet

Ålands Framtid har i dag ett mandat i Ålands lagting. Lagtingsgruppen består av Anders Eriksson.

Ålands Framtids lagtingsgrupp påverkar politiken genom att årligen lämna in ett flertal motioner, skriftliga frågor och spörsmål. Om du har en fråga som vi bör lyfta ska du inte tveka att kontakta Anders Eriksson.

EU-EFA

Ett litet ösamhälle som Åland är förstås beroende av sin omvärld. Ända sedan Ålands Framtid bildades har vi därför arbetat hårt för att Åland inte enbart passivt ska leva upp till de beslut som fattas av EU, utan även ska ha möjlighet att påverka dem genom en egen plats i EU-parlamentet.

Vid EU-inträdet 1995 gav Åland bort en del av sin lagstiftningsmakt till EU. Därför är Åland också berättigat till att påverka de beslut som fattas i Bryssel.

Tyvärr har Finland hittills förvägrat Åland denna parlamentsplats. För att sätta press på politikerna i Helsingfors har Ålands Framtid framfört att lagtinget inte ska godkänna några EU-fördrag förrän Finland ger Åland en av sina platser. Den linjen står vi fast vid.

Genom samarbetet inom European Free Alliance (EFA) har Ålands Framtid ändå påverkat beslutsfattandet inom EU.

EFA är en politisk allians med över 40 medlemspartier från olika europeiska länder och jobbar för att stärka inflytandet för Europas minoriteter och självstyrda regioner.

EFA företräder mer än 200 folkvalda på europeisk, nationell och regional nivå. Tillsammans representerar dessa mer än 25 olika språk. EFA har också 7 EU-parlamentariker i som tillsammans med De gröna utgör en gemensam grupp i parlamentet.

Ålands Framtid har sedan 2006 plats i EFA:s styrelse. Platsen innehas sedan april 2020 av Peggy Eriksson.

Tidigare representanter i EFA:s styrelse har varit , Rolf Granlund (2006–2013), Karolina Gottberg (2013–2014), Axel Jonsson (2014–2015) och Anders Eriksson (2016-2020).

Vårt arbete på det europeiska planet utgör en viktigt plattform och direktkanal till EU-parlamentet. Genom åren har vi genom samarbete med EFA påverkat EU i en lång rad frågor, allt från försäljningen av snus på fartyg i Östersjön och momsplikt för ideella föreningar till inrättandet av ett Europeiskt fredsinstitut och Ålands rätt till en EU-parlamentsplats.

Läs EFA:s manifest inför EU-valet 2019 här!