Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Johansson

.

Kandidatskola 1- bild

Datum: onsdag 4 februari
Tid: kl 18-20
Plats: Konferensrum Rödhamn, lagtingets entrévåningen
Lärare: Anders Eriksson

 Introduktion, diskussion och fika

 Kandidatskolan är öppen för alla som bestämt sig eller funderar på av att ställa upp i lagtings- och kommunalvalet i höst.

 Ta gärna med dig en kompis!
Alla är viktiga! Alla behövs!

 Dags att visa att Ålands Framtid är Ålands framtid.
Tillsammans gör vi skillnad.

 Anmälan senast måndag 2 februari kl 16.00.

 Anmäl till: partisek@alandsframtid.ax eller 0457 0892141.

 Välkommen!

.

Ålands Framtid är inte välkommen att delta i en gemensam kandidatlista med S, C och M för riksdagsvalet i april. Enligt C-ledaren Harry Jansson var beslutet att utestänga ÅF inte svårt med tanke på den ”oppositionspolitik” som ÅF driver.
Tacka sjutton för att någon driver alternativ till den sittande regeringens sönderkompromissade agenda som snarare föder politikerförakt än välfärd.

Att ÅF inte välkomnas till ett valsamarbete är både bra och dåligt, men ändå mest underligt. Istället för att samla en kandidatlista kring en borgerlig politik fortsätter den oheliga regeringsalliansen även i det här fallet. Till skillnad från den blockerade politiken i Sverige råder ett fullständigt blocklösts regerande på Åland, där partiernas politiska krav och tillkortakommanden suddas ut av kompromisser till en harmlös allians utan handlingskraft.

Sett till mandatperioden ställer jag mig på många ålänningars sida och frågar:
Vad konkret har den social-, center- och moderatstödda regeringen åstadkommit som gör det bättre för mig, som medborgare?
Svar:
Ytterst lite, inbegripet en utdragen tandvårdsvagn i skärgården och en viss privatisering av skärgårdstrafiken. Det sistnämnda är bra, men mest har den politiska handlingskraften utmynnat i miljömål utan verktyg, ett skenande ekonomiskt underskott och en socialreform utan varken beställare eller trolig verkställighet.

För ett parti som vill göra skillnad och som försöker uppmuntra åländsk stolthet i ett integrerat Europa utgör det utbredda politikerföraktet det största hindret. Det beskrivs mycket väl av uttrycket:
”Det största hotet mot Åland utgörs av dess politiker.”
Avsaknaden av tilltro till de styrande politikerna i regeringsblocket leder till inte enbart till missnöje utan även passivitet. Ingen orkar bry sig. Detta spiller även över på den åländska politiken i stort och drabbar alla partier.

Företagarnas upprördhet övergår allt mer i uppgivenhet inför en politisk verklighet där mål blir till hinder, där visionen om ytterligare tusen kor samtidigt ödelägger djurhållning och jordbruk?  Ett livskraftigt näringsliv är en grundsten för ett välmående Åland, det skapar sysselsättning, omsättning och skatteintäkter. Företagsandan är vital, men störs av en negativ politisk plogföring.

För att få en fungerande och trovärdig styrning av Åland måste kravet på ledarnas kompetens och lämplighet höjas avsevärt. Uppdraget att företräda ålänningarna i lagtinget måste vara ett förtroendeuppdrag på heltid, inte som i dag ett deltidssyssla som sköt vid sidan av annat med mycket varierande effektivitet och entusiasm. Det handlar om att höja statusen för vad som bör vara Ålands viktigaste uppdrag. Höjda arvoden i paritet med arbetsinsats kan vara ett sätt att råda bot på detta, på sikt. Men det krävs mer omvälvande insatser än så för att fylla på det ackumulerade underskottet i förtroendekapital och få den åländska politiken i balans.

Åland förhandlar just nu om ett nytt självstyrelsesystem som ska ge ålänningarna större frihet att bestämma över sig själva. En mellanrapport som ska ligga till grund för revisionen väntas i slutet av januari. Det av lagtinget enhälligt framförda kravet om att Åland ska få bestämma så långt en åländsk nation vill, och i den takt ålänningarna vill, kan redan nu avfärdas.
Varför?
Därför, att Finland inte vill ha ett självstyrt Åland. Vi utgör en ständig nagel i ögat för det allt mer finskspråkiga landet i öst. Men främst beror det på att företrädarna för de åländska regeringspartierna nu verkar vika sig och frångår det enhälliga, åländska kravet.

Ålands Framtid vill, som namnet beskriver, framåt. För oss handlar det inte om att defensivt säkerställa vår självstyrelse, utan om att utveckla den och ge våra barn och barnbarn frihet att bestämma över sig själv utan förmynderi. Regeringspartierna S, C och M däremot verkar accepterar att Finland även i fortsättningen omyndigförklarar hel nation.

Ove Andersson
Ålands Framtid

.

Klingbergs besokÅF:s styrelse inledde mötet i måndags med att besöka Klingbergs elektriska i Norrböle.

– De åländska företagen blir allt viktigare i takt med att Ålands traditionellt viktigaste näringen, sjöfarten, dras med problem, säger partiordförande Axel Jonsson.

Företagets grundare Kent Klingberg berättade om den otroliga utveckling från enmansföretag i ett garage 2005 till dagens verksamhet med nästan 30 anställda – en resa fylld av utmaningar och hårt arbete.

Under studiebesöket fick styrelsen ett flertal förslag på förbättringar som politikerna bör ta tag i, inte minst åtgärder mot den växande byråkratin.

Ålands Framtid tackar för besöket och planerar flera studiebesök under våren.

.

I en intervju i Ålands radio den 12 december säger Katrin Sjögren (Lib) att man ska sitta stilla i ÅHS-båten och reda upp efter strejken innan man gör organisationsförändringar.

Det är särskilt intressant eftersom Katrin Sjögren var sjukvårdsminister 2008 då revisionsfirman Audiator gavs i uppdrag att utvärdera om ÅHS:s organisation är ändamålsenlig för att uppnå ekonomisk effektivitet och kvalitet. I den rapporten presenterades liknade tankegångar som ÅHS-ledningen nu lyfter fram.

Flera förslag till förändringar som ÅHS-ledningen för fram stämmer överens med förslag i revisionsrapporten. Att förslagen åter aktualiseras beror på det eldprov som ÅHS och ledningen gått igenom under Tehy-strejken för att upprätthålla en fungerande sjukvård med minimala resurser. Uppgiften lyckades genom att söka alternativa sätt att arbeta, samarbeta och samverkan över gränserna.

Under strejken fick ÅHS tillsammans med kommunerna ett grepp om vårdresurserna på Åland vilket gjorde att ingen blev utan vårdplats. Att detta lyckades ser vi som ett naturligt och starkt argument för att i framtida samhällsreformer överföra helhetsansvaret till ÅHS.

Vad gäller sammanhållen hemvård har man, enligt uppgift, kommit långt vilket är samhällsekonomiskt positivt.

ÅHS styrelse och ledning har varit tydliga med att det bara är idéer och att förändringarna ska processas av berörd personal med fokus på patienten. Det känns därför lite underligt att Liberalernas ordförande nu försöker bromsa upp en möjlig effektivisering av ÅHS:s organisation. Särskilt med tanke på att det är över fem år sedan detta alternativ var aktuellt och på hennes bord som minister.

Alla åtgärder som effektiviserar hälso- och sjukvården borde uppmuntras, inte bara för att samhällsmedlen är begränsade utan för att ÅHS framöver ska ha råd att hänga med i den medicinska utvecklingen för alla åldrar.

Hanna porträtt HS

Hanna Segerström (ÅF)

.

KALENDER

No current events.