Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peggy Smulter

 

.

För Ålands folk är det oroväckande hur företrädare för det åländska politiska etablissemanget försöker skyla sina egna tillkortakommanden genom att håna och förlöjliga Ålands Framtids beslut att stå upp för kommande generationer ålänningars rätt att bestämma över sig själva.

ÅF är det enda partiet som inte lämnat de bärande idéerna samtliga åländska partier enades n tar Barbro Sundback (S) i brist på argument till en raljant debatteknik i hopp att provocera och tillintetgöra sin motståndare. Men Sundback går bet och sällar sig till kören med lantrådet Camilla Gunell (S) och lantrådssuktaren Harry Jansson (C) med krav om att Ålands Framtid borde avgå från arbetet.

Oliktänkare till det etablerade etablissemanget behandlas uppenbarligen bäst genom uteslutning och förvisning? Lätt ironiskt kan man undra om det uppfyller ålänningarnas förväntningar på en regering som ska lotsa Åland in i framtiden. Knappast.

I en gemensam insändare anklagar moderaterna Roger Jansson och Danne Sundman Ålands Framtid för att med sin reservation ställa sig ”offside” i Ålandskommitténs fortsatta arbete. Att moderaterna mer än gärna kompromissar bort sin ideologi (om det nu finns någon!) för att vara med på spelplanen är välkänt och har gett tvångströjan en ny betydelse sedan M satte sig i regeringen under socialdemokratisk ledning.

Minst sagt märkligt blir det när M-ledamöterna anklagar Ålands Framtid för att ”koka soppa på en spik” då Axel Jonsson i sann demokratisk ordning reserverar sig mot ett förslag som allvarligt avviker från ÅF:s största hjärtefråga och tillika det enhälliga åländska kravet:
En självstyrelse där lagtinget och Ålands folk beslutar om självstyrelsens framtida utveckling.

Vad är det politiskt korrekta alternativet? Att lägga sig redan innan matchen ens börjat?

För att återfå ålänningarnas förtroende för Ålands politiker krävs tydliga och uttalade politiska mål. Ålands Framtids vision är ett självständigt Åland, men… vägen dit måste ske i etapper genom ett successivt utökat självbestämmande i fas med allmänhetens förtroende och vilja.

Ålands Framtid vill och har en vision. Frågan som ålänningarna ställer sig är om något annat parti har det; en vision, och i så fall vilken?
Vore minst sagt intressant att få den redovisad.

Ove Andersson (ÅF)

 

.

Läser i ett pressmeddelande från ÅCA att mjölkpriserna till bönderna skall minskas, med så mycket som 11-12%! Det innebär för en större mjölkgård ca 30 000 euro i inkomstbortfall på ett år!

Bonde matar kossor 620x265Ännu ett hårt slag rätt i nyllet! Hur länge ska bönderna orka. De jobbar hårt och har långa arbetsdagar men lönen för deras möda uteblir. När ”vanliga” företag går dåligt så avvecklar man men som jag tidigare påpekat så är valet att bli bonde inte bara ett yrkesval, det är en livsstil och det är inte lätt att lämna en livsstil sådär helt apropå när inkomsterna uteblir.

Det tar tid att avveckla en stor mjölkgård och risken är stor att bonden blir kvar med anläggningen som står tom och en stor skuld därtill. När ska politikerna inse att bönderna behövs och att de behöver hjälp NU för att klara av situationen.

I Sverige har vissa livsmedelsbutiker startat en kampanj för att hjälpa mjölkbönderna genom att lägga en krona på priset som oavkortat går till mjölkbönderna.

Jag tycker att vi på Åland kunde gör samma sak. Vem är med mig?

Hoppas att de åländska livsmedelsbutikerna är med och administrerar så att det lilla prispåslaget på 10-20 cent/l tillfaller mjölkbönderna.

Köp åländsk mjölk!

Pia E portratt

 

 

 

Pia Eriksson, Ålands Framtid

.

Kandidatskola 1- bild

Datum: onsdag 4 februari
Tid: kl 18-20
Plats: Konferensrum Rödhamn, lagtingets entrévåningen
Lärare: Anders Eriksson

 Introduktion, diskussion och fika

 Kandidatskolan är öppen för alla som bestämt sig eller funderar på av att ställa upp i lagtings- och kommunalvalet i höst.

 Ta gärna med dig en kompis!
Alla är viktiga! Alla behövs!

 Dags att visa att Ålands Framtid är Ålands framtid.
Tillsammans gör vi skillnad.

 Anmälan senast måndag 2 februari kl 16.00.

 Anmäl till: partisek@alandsframtid.ax eller 0457 0892141.

 Välkommen!

.

Ålands Framtid är inte välkommen att delta i en gemensam kandidatlista med S, C och M för riksdagsvalet i april. Enligt C-ledaren Harry Jansson var beslutet att utestänga ÅF inte svårt med tanke på den ”oppositionspolitik” som ÅF driver.
Tacka sjutton för att någon driver alternativ till den sittande regeringens sönderkompromissade agenda som snarare föder politikerförakt än välfärd.

Att ÅF inte välkomnas till ett valsamarbete är både bra och dåligt, men ändå mest underligt. Istället för att samla en kandidatlista kring en borgerlig politik fortsätter den oheliga regeringsalliansen även i det här fallet. Till skillnad från den blockerade politiken i Sverige råder ett fullständigt blocklösts regerande på Åland, där partiernas politiska krav och tillkortakommanden suddas ut av kompromisser till en harmlös allians utan handlingskraft.

Sett till mandatperioden ställer jag mig på många ålänningars sida och frågar:
Vad konkret har den social-, center- och moderatstödda regeringen åstadkommit som gör det bättre för mig, som medborgare?
Svar:
Ytterst lite, inbegripet en utdragen tandvårdsvagn i skärgården och en viss privatisering av skärgårdstrafiken. Det sistnämnda är bra, men mest har den politiska handlingskraften utmynnat i miljömål utan verktyg, ett skenande ekonomiskt underskott och en socialreform utan varken beställare eller trolig verkställighet.

För ett parti som vill göra skillnad och som försöker uppmuntra åländsk stolthet i ett integrerat Europa utgör det utbredda politikerföraktet det största hindret. Det beskrivs mycket väl av uttrycket:
”Det största hotet mot Åland utgörs av dess politiker.”
Avsaknaden av tilltro till de styrande politikerna i regeringsblocket leder till inte enbart till missnöje utan även passivitet. Ingen orkar bry sig. Detta spiller även över på den åländska politiken i stort och drabbar alla partier.

Företagarnas upprördhet övergår allt mer i uppgivenhet inför en politisk verklighet där mål blir till hinder, där visionen om ytterligare tusen kor samtidigt ödelägger djurhållning och jordbruk?  Ett livskraftigt näringsliv är en grundsten för ett välmående Åland, det skapar sysselsättning, omsättning och skatteintäkter. Företagsandan är vital, men störs av en negativ politisk plogföring.

För att få en fungerande och trovärdig styrning av Åland måste kravet på ledarnas kompetens och lämplighet höjas avsevärt. Uppdraget att företräda ålänningarna i lagtinget måste vara ett förtroendeuppdrag på heltid, inte som i dag ett deltidssyssla som sköt vid sidan av annat med mycket varierande effektivitet och entusiasm. Det handlar om att höja statusen för vad som bör vara Ålands viktigaste uppdrag. Höjda arvoden i paritet med arbetsinsats kan vara ett sätt att råda bot på detta, på sikt. Men det krävs mer omvälvande insatser än så för att fylla på det ackumulerade underskottet i förtroendekapital och få den åländska politiken i balans.

Åland förhandlar just nu om ett nytt självstyrelsesystem som ska ge ålänningarna större frihet att bestämma över sig själva. En mellanrapport som ska ligga till grund för revisionen väntas i slutet av januari. Det av lagtinget enhälligt framförda kravet om att Åland ska få bestämma så långt en åländsk nation vill, och i den takt ålänningarna vill, kan redan nu avfärdas.
Varför?
Därför, att Finland inte vill ha ett självstyrt Åland. Vi utgör en ständig nagel i ögat för det allt mer finskspråkiga landet i öst. Men främst beror det på att företrädarna för de åländska regeringspartierna nu verkar vika sig och frångår det enhälliga, åländska kravet.

Ålands Framtid vill, som namnet beskriver, framåt. För oss handlar det inte om att defensivt säkerställa vår självstyrelse, utan om att utveckla den och ge våra barn och barnbarn frihet att bestämma över sig själv utan förmynderi. Regeringspartierna S, C och M däremot verkar accepterar att Finland även i fortsättningen omyndigförklarar hel nation.

Ove Andersson
Ålands Framtid

.

KALENDER

No current events.