Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonny Landström

 

.

Tjenare och god morgon, landskapsregeringen.

Den 1 april har Åland en sociallagstiftning som inte överensstämmer med verkligheten. Detta beroende på att social- och hälsovårdsreformen i Finland upphäver ett flertal så kallade blankettlagar (kopierade lagar) som den åländska lagstiftningen hänvisar till. Den nuvarande indelningen av samkommuner med ansvar för socialvården försvinner. Istället sammanförs ansvaret för social- och hälsovård under fem nya sjuk- och socialvårdsområden.

Åland då? Ja, här är också en socialvårdsreform på gång. Men den åländska så kallade KST-reformen bygger på dagens lagstiftning i Finland, som alltså ändras 1 april.

Så, hur ska då landskapsregeringen rädda sin KST-reform, som bygger på en utveckling av det kommunala tvångssamarbetet inom Ålands omsorgsförbund? Jo, genom att i sista sekunden vilja ”kasta loss” från den finska lagstiftningen och skapa en egen sociallagstiftning.

Det är glädjande att den S-ledda regeringen ser fördelar med egen lagstiftning på områden Åland har behörighet över. Anpassad lagstiftning efter åländska förhållanden och ålänningarnas behov borde ju vara en självklarhet. Men…

… LR:s minst sagt senfärdiga agerande i en så här viktig fråga är, utan överdrift, en offentlig rättsskandal utan like. Att en reform är på gång i Finland kan knappast ha undgått LR och ansvarig minister Carina Aaltonen (S).

För egen del tvekar jag inte att rikta ett misstroende mot ansvarig minister och LR eftersom passiviteten i en så här viktigt fråga påverkar rättsäkerheten inom ett av de tyngsta offentliga områdena.

Rent patetiskt blir det när minister Aaltonen och lantrådet Camilla Gunell (S) i offentliga uttalanden plötsligt försöker förklara fördelen med en egen åländsk sociallagstiftning. Det hade aldrig hänt om inte faktum tvingat dem till det. Kastar inte Åland loss från finsk lagstiftning faller ju hela KST-reformen.

Det är just sådana här saker som späder på politikerföraktet; oförmåga, inkompetens, helt enkelt fel person på fel plats.

Ålands Framtid understryker vikten av en socialreform på Åland. Den behövs för att garantera rättsäkerheten och lika behandling av klienter, oberoende i bostadskommun. Men den nya socialmyndigheten ska inte handhas av ett kommunförbund, utan ska i likhet med sjuk- och hälsovården underställas landskapsregeringen.

Att genom tvångslagstiftning kasta ansvaret på kommunerna att bilda ett utökat kommunalförbund är ur empirisk synvinkel helt förkastligt. Samarbetsformen kommunförbund fungerar inte. Hur svårt ska det vara att förstå?

OVE porträtt hemsida

 

 

 

Ove Andersson (ÅF)

.

Partikollegan Axel Jonsson (ÅF) driver som känt fortfarande den enhälliga politiska linje de åländska partierna slog fast 2010 inför förhandlingarna om nästa självstyrelsesystem.

För detta får nu Jonsson utstå både spott och spe från övriga kommittémedlemmar. Jonssons kritik mot Ålandskommitténs slutsatser beskrevs under onsdagens lagtingsdebatt av Roger Jansson (M) som ”illojal”, ja till och med som en ”malört i bägaren”. Samtidigt krävde Barbro Sundback (S) i sedvanlig ordning Jonssons avgång.

För merparten av Ålands prioriterade frågor, såsom rätten till övertagande av beskattningsrätt, finns ännu inga eller väldigt små öppningar för ett tillmötesgående från finsk sida. Kommittén beslöt att med hjälp av ”oberoende experter”… ”utreda inom vilka beskattningsformer beskattningsbehörighet eventuellt kunde överföras”.  Som om det inte utretts tillräckligt tidigare?

Till på köpet visade onsdagens lagtingsdebatt att de så kallade ”oberoende experterna” bland annat består av två ledande tjänstemän från finska finansministeriet.

Det var därför inte särskilt märkligt att Sundback konstaterade följande under lagtingsdebatten:
”Jag tycker att vi ska vara stolta över det som vi gemensamt har åstadkommit. Det måste dock erkännas vad gäller den ekonomiska självstyrelsen så har vi nu inte kommit just någon vart rent politiskt.”

Så sant som det är sagt. Verkligheten är att man från finsk sida inte vill överföra skattebehörighet till Åland, vilket uttryckligen som bekräftades av Svenska folkpartiets justitieminister Anna-Maja Henrikson i samband med att Ålandskommitténs delbetänkande presenterades:

”Jag tror inte ens att det skulle vara till fördel för Åland. I ekonomiskt och politiskt svåra tider kan det vara bra att Åland inte är alltför frikopplat från riket”, sa Henriksson till Yle Nyheters artikel med rubriken ”Mer makt till Åland en svår fråga”.

Trots tydligt uteblivna resultat i denna och andra centrala frågor ska Ålands Framtid och Axel Jonsson alltså betraktas som illojal och avgå när han sakligt försöker påtala dessa verkliga brister? Man får inte direkt känslan av att vi lever i en fri demokrati.

Genom sin massiva kritik mot Jonsson försöker nu de åländska regeringspartiernas företrädare i kommittén skylla sina egna misslyckanden på den som står upp för lagtingets enhälliga förhandlingsposition om att utöka ålänningarnas rätt att bestämma över sig själva.

Här kan man tala om upp och ned-vända världen.

Även om vi i Ålands Framtid givetvis är besvikna över att övriga partier valt att lämna den gemensamma målsättningen och nu istället hyllar ett betänkande som inte fört skattebehörigheten ett steg närmare Åland respekterar vi självfallet deras ställningstagande.

Brage porträtt hemsida

Brage Eklund, lagtingsledamot

 

.

Thorvald ErikssonVid Årsmötet 2014 beslöt Ålands Framtid att instifta en fond till minne av lagtingets mångårige talman och en av Ålands Framtids grundare, Thorvald "Thusse" Eriksson (bilden).

Vid Ålands Framtids Årsmötet den 8 april delar "Thusse-Fonden" för fösta gången ut ett stipendium till den/de som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att uppmärksamma, stöda och främja intresset för arbete kring Ålands självbestämmande.

Ålands Framtid inbjuder nu allmänheten att föreslå stipendiater!

Mer information och formulär för nominering av kandidat hittar du genom att klicka här!

Vi behöver ert förslag senast den 20 mars.

Thusse Eriksson symbol-1Inbetalning till "Thusse-Fonden

"Thusse-Fonden" finansieras med hjälp av donationer från allmänheten. Mer information och inbetalningskort till fonden hittar du genom att klicka här!

Tack för Ditt bidrag!

Med vänlig hälsning,

Ålands Framtids styrelse

.

KALENDER

No current events.