Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Gustavsson

.

Axel Jonsson omvald som ordförande

Axel Jonsson omvaldes enhälligt som ordförande för Ålands Framtid vid partiets Årsmöte i går. Det innebär att Jonsson får förtroendet för fjärde året i rad.

Årsmötet valde även enhälligt följande styrelse för perioden fram till nästa Årsmöte våren 2016:

Ordinarie ledamöter

Peggy Smulter (återval)                                           Magnus Jansson (återval)
Hanna Segerström (återval)                                     Rolf Granlund (återval)
Mia Schütten (ny)                                                    Jonny Landström (återval)
Pia Eriksson (återval)                                              Ove Andersson (ny)
Alexandra von Schantz (återval)                             Tom Forsbom (återval)
Birgitta Johansson (återval)                                   Zacharias Kalm (återval)

Ersättare

Lisa Gustavsson (återval)
Ulla Johansson (återval)
Glenn Koskinen (återval)
Johnny Dahlblom (ny)
Sören S Karlsson (ny)
Joel Widengren (ny)

Årsmötet godkände även bokslut, verksamhetsberättelse varpå styrelsen gavs ansvarsfrihet. I verksamhetsplanen för kommande år står givetvis höstens val i fokus. Ålands Framtids mål är att öka antalet mandat i lagtinget med minst ett, helst två.

Årsmötet delade även för första gången ut pris från den nyinrättade ”Thusse-fonden” till minne av lagtingets mångårige talman och en av Ålands Framtids grundare Thorvald ”Thusse” Eriksson. Fondens ändamål är att allsidigt uppmärksamma, stöda och främja intresset för arbete kring Ålands självbestämmande.

PristagareDet första priset, i form av ett diplom, tilldelades en av Ålands Framtids grundare och förgrundsgestalter Anders Eriksson med motiveringen:

”För sin insats för tillkomsten av Ålands Framtid och för sitt ovärderliga arbete för Ålands rätt till självbestämmande.”

För tredje gången delades ”Maxpriset” ut till minne av Ålands Framtids framlidne medlem Max Sirén. Priset, i form av Maxs käpp med tillhörande silverplakett, ges till den ÅF-medlem som under året i Maxs anda varit en bra partikamrat, stöttat och inspirerat sina kolleger samt visat en positiv och engagerad inställning till partiarbetet.

Med motiveringen:

”För sitt stora engagemang för Ålands Framtid, ständiga beredskap att ställa upp för partiet samt varma, kamratliga och stöttande framtoning gentemot övriga medlemmar” tilldelades 2015 års Maxpris Peggy Smulter.

Årsmötet inleddes med ett föredrag av språkvetaren, debattören och författaren Leif Höckerstedt under rubriken ”Åländsk framtid – svensk majoritet eller minoritet”.

IMG 9676Höckerstedt konstaterar bl a att det pågår en språkbytesprocess i Finland där svenskan i praktiken får allt svårare att verka som grundlagsenligt nationalspråk, jämställt med finskan. Att svenskan förlorar domäner, dvs försvinner som arbetsspråk inom allt fler statliga myndigheter, skolor etc påskyndar processen och påverkar givetvis även Åland.

För att kunna behålla sin svenskspråkiga status bör Åland söka sig västerut mot Sverige, menar Leif Höckerstedt, som avtackades med ett åländskt bokpaket av ordföranden Axel Jonsson.

Ett 20-tal personer deltog i Årsmötet som hölls i konferensrum Rödhamn i lagtinget.

.

Onsdag 8 april kl 19.00

Konferensrum Rödhamn, lagtinget

Årsmötet inleds med ett föredrag av språkvetaren, debattören och författaren Leif Höckerstedt om det svenska språkets framtid i Finland och hur det påverkar Åland.

Föredraget är öppet för allmänheten!

Därefter hålls stadgeenliga förhandlingar med bl a fastställande av bokslut, verksamhetsberättelse och budget samt val av ordförande och styrelse.

Hjärtligt välkomna!

PS. Innan årsmötet träffas den som vill över en liten bit mat på Indigo kl 17.30. Anmäl er till partisek@alandsframtid.ax eller tel 0457 0892141 DS

.

Framgång eller motgång?

Ålands Framtid har fått utstå mycket spott och spe över beslutet att reservera sig mot flera punkter i Ålandskommitténs mellanrapport, som släpptes i janauari. Regeringspartiernas företrädare i kommittén ser resultatet som "framgångsrikt" och framhåller att "alla dörrar är öppna"

Sammanställningen nedan visar på det motsatta. Åland har inte fått igenom något av sina urspungliga krav. Frågan man ställer sig är: vilken beskrivning av verklighet är det regeringspartierna ger Ålands folk?Ålandskommittén-tabell

 

.

Tjenare och god morgon, landskapsregeringen.

Den 1 april har Åland en sociallagstiftning som inte överensstämmer med verkligheten. Detta beroende på att social- och hälsovårdsreformen i Finland upphäver ett flertal så kallade blankettlagar (kopierade lagar) som den åländska lagstiftningen hänvisar till. Den nuvarande indelningen av samkommuner med ansvar för socialvården försvinner. Istället sammanförs ansvaret för social- och hälsovård under fem nya sjuk- och socialvårdsområden.

Åland då? Ja, här är också en socialvårdsreform på gång. Men den åländska så kallade KST-reformen bygger på dagens lagstiftning i Finland, som alltså ändras 1 april.

Så, hur ska då landskapsregeringen rädda sin KST-reform, som bygger på en utveckling av det kommunala tvångssamarbetet inom Ålands omsorgsförbund? Jo, genom att i sista sekunden vilja ”kasta loss” från den finska lagstiftningen och skapa en egen sociallagstiftning.

Det är glädjande att den S-ledda regeringen ser fördelar med egen lagstiftning på områden Åland har behörighet över. Anpassad lagstiftning efter åländska förhållanden och ålänningarnas behov borde ju vara en självklarhet. Men…

… LR:s minst sagt senfärdiga agerande i en så här viktig fråga är, utan överdrift, en offentlig rättsskandal utan like. Att en reform är på gång i Finland kan knappast ha undgått LR och ansvarig minister Carina Aaltonen (S).

För egen del tvekar jag inte att rikta ett misstroende mot ansvarig minister och LR eftersom passiviteten i en så här viktigt fråga påverkar rättsäkerheten inom ett av de tyngsta offentliga områdena.

Rent patetiskt blir det när minister Aaltonen och lantrådet Camilla Gunell (S) i offentliga uttalanden plötsligt försöker förklara fördelen med en egen åländsk sociallagstiftning. Det hade aldrig hänt om inte faktum tvingat dem till det. Kastar inte Åland loss från finsk lagstiftning faller ju hela KST-reformen.

Det är just sådana här saker som späder på politikerföraktet; oförmåga, inkompetens, helt enkelt fel person på fel plats.

Ålands Framtid understryker vikten av en socialreform på Åland. Den behövs för att garantera rättsäkerheten och lika behandling av klienter, oberoende i bostadskommun. Men den nya socialmyndigheten ska inte handhas av ett kommunförbund, utan ska i likhet med sjuk- och hälsovården underställas landskapsregeringen.

Att genom tvångslagstiftning kasta ansvaret på kommunerna att bilda ett utökat kommunalförbund är ur empirisk synvinkel helt förkastligt. Samarbetsformen kommunförbund fungerar inte. Hur svårt ska det vara att förstå?

OVE porträtt hemsida

 

 

 

Ove Andersson (ÅF)

.

Partikollegan Axel Jonsson (ÅF) driver som känt fortfarande den enhälliga politiska linje de åländska partierna slog fast 2010 inför förhandlingarna om nästa självstyrelsesystem.

För detta får nu Jonsson utstå både spott och spe från övriga kommittémedlemmar. Jonssons kritik mot Ålandskommitténs slutsatser beskrevs under onsdagens lagtingsdebatt av Roger Jansson (M) som ”illojal”, ja till och med som en ”malört i bägaren”. Samtidigt krävde Barbro Sundback (S) i sedvanlig ordning Jonssons avgång.

För merparten av Ålands prioriterade frågor, såsom rätten till övertagande av beskattningsrätt, finns ännu inga eller väldigt små öppningar för ett tillmötesgående från finsk sida. Kommittén beslöt att med hjälp av ”oberoende experter”… ”utreda inom vilka beskattningsformer beskattningsbehörighet eventuellt kunde överföras”.  Som om det inte utretts tillräckligt tidigare?

Till på köpet visade onsdagens lagtingsdebatt att de så kallade ”oberoende experterna” bland annat består av två ledande tjänstemän från finska finansministeriet.

Det var därför inte särskilt märkligt att Sundback konstaterade följande under lagtingsdebatten:
”Jag tycker att vi ska vara stolta över det som vi gemensamt har åstadkommit. Det måste dock erkännas vad gäller den ekonomiska självstyrelsen så har vi nu inte kommit just någon vart rent politiskt.”

Så sant som det är sagt. Verkligheten är att man från finsk sida inte vill överföra skattebehörighet till Åland, vilket uttryckligen som bekräftades av Svenska folkpartiets justitieminister Anna-Maja Henrikson i samband med att Ålandskommitténs delbetänkande presenterades:

”Jag tror inte ens att det skulle vara till fördel för Åland. I ekonomiskt och politiskt svåra tider kan det vara bra att Åland inte är alltför frikopplat från riket”, sa Henriksson till Yle Nyheters artikel med rubriken ”Mer makt till Åland en svår fråga”.

Trots tydligt uteblivna resultat i denna och andra centrala frågor ska Ålands Framtid och Axel Jonsson alltså betraktas som illojal och avgå när han sakligt försöker påtala dessa verkliga brister? Man får inte direkt känslan av att vi lever i en fri demokrati.

Genom sin massiva kritik mot Jonsson försöker nu de åländska regeringspartiernas företrädare i kommittén skylla sina egna misslyckanden på den som står upp för lagtingets enhälliga förhandlingsposition om att utöka ålänningarnas rätt att bestämma över sig själva.

Här kan man tala om upp och ned-vända världen.

Även om vi i Ålands Framtid givetvis är besvikna över att övriga partier valt att lämna den gemensamma målsättningen och nu istället hyllar ett betänkande som inte fört skattebehörigheten ett steg närmare Åland respekterar vi självfallet deras ställningstagande.

Brage porträtt hemsida

Brage Eklund, lagtingsledamot

 

.

KALENDER

No current events.