Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Eriksson

 

.

Torsdagen den 16/8 presenterades valprogrammet och de första 10 kandidaterna inför valet 2007 för pressen. Läs mer under rubriken "Valet 2007"

.

Ett ofta återkommande inslag i självständighetsdebatten är frågan om Åland skulle klara en helt egen ekonomi med oförändrad nivå enligt den nordiska välfärdsmodellen. Frågan aktualiseras även i debatten om övertagande av skattebehörighet, helt eller delvis, inom ramen för självstyrelsen.

. Läs mer

Tisdagen den 8 maj hölls en föreläsning med rubriken "Duktighetsfällan och vägen ut" Föreläsare var Anna Bergstrand och Karin Ulfhielm från företaget Jag kan flyga. Ålands Framtid ordnade seminariet i samarbete med Ålands Idrottsförbund och Folkhälsan.

. Läs mer

Onsdagen den 25 april presenterades Vitboken för utveckling av Ålands självbestämmanderätt.

. Läs mer
Rolf Granlunds,vice ordförande i Ålands Framtid,tal vid EFA General Assembly i Bryssel den 11 maj 2006.

Fru Talman, mina damer och herrar.

Mitt namn är Rolf Granlund och jag är viceordförande i Ålands Framtid och på Engelska heter The Åland Future.

Låt mig också presentera Matts Lindström som är vår EFAY ungdomsdelegat. Han är en av ungdomarna som håller igång ett nätverk på internet för studenter och unga människor (utomlands och på Åland) bland annat för att informera och kommunicera om utvecklingen på Åland och om EU frågor.
. Läs mer

KALENDER

No current events.