Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brage Eklund

.

För att minska rattfylleriet på våra vägar har regeringspartierna kompromissat fram ett förslag om att införa en ny form av straffbar rattonykterhet: rattfylleriförseelse. Den som ertappas bakom ratten med 0,2-0,49 promille alkohol i utandningsluften ska delges en ordningsbot på 200 €. Åker man dit för samma förseelse en gång till inom ett år renderar det i körförbud.

Det här fungerar i teorin, menar regeringen. Hur det fungerar i praktiken är en annan sak. Oron för det praktiska genomförandet är stor, inte minst inom polisen, som i sitt remissyttrande lägger fram en rad invändningar mot förslaget:
- Det krävs inköp av precisionsalkometrar för minst 80 000 €
- För att kunna följa upp om förare gjort sig skyldiga till upprepad rattfylleriförseelse inom ett år krävs ett särskilt personregister
- Polisen har inte resurser att vakta och förhindra förare från att köra iväg efter avslutad kontroll
- Oklart om förseelsen står i proportion till påföljden, enligt den så kallade proportionalitetsprincipen.

Vad polisen ser framför sig är alltså ett tungrott system med en enorm byråkrati i förhållande till den nytta man åstadkommer.
Ålands Framtid håller med. Det är inte genom att sätta dit folk som dricker en öl till maten man kommer åt det farliga, grova rattfylleriet. Det är här som de stora insatserna bör sättas in för att öka trafiksäkerheten.

RattfylleriÅlands Framtid motsätter sig en politik där några få individer som inte sköter sig eller inte kan hantera alkohol ska sätta normen för den stora majoriteten som sköter sig. ÅF värnar individens frihet under ansvar. Att det finns enskilda människor som inte nöjer sig med en öl eller ett glas vin till maten innan bilkörning ska rimligen inte kollektivt straffa alla andra och därmed kringskära den enskilda individens frihet.
Det här är exakt samma kollektiva bestraffning som tillämpas i förbudet mot att ta ett glas vin eller en öl i allmänna parker.

Är det verkligen denna typ av förbudsmentalitet som vi vill ha?

För att stävja det grova och trafikfarliga rattfylleriet stöder ÅF förslaget att sänka gränsen för grovt rattfylleri från 1,2 till 0,8 promille. Men vi vill gå ännu längre. För att samtidigt minska byråkratin – vilket även är en hjärtefråga för ÅF – bör det finnas endast en gräns för rattfylleri: 0,5 promille. Allt över det ska beaktas som grovt och allt under gränsen ska vara lagligt. Det värnar den individuella friheten och ger polisen förutsättningar att utföra sitt uppdrag att förhindra den trafikfarliga rattonykterheten.

All lagstiftning ska vara tydlig och transparent. I regeringens förslag indelas rattonykterhet i fyra klasser, vilket leder till ohanterbar övervakning och ett enormt tillkrånglat uppföljningssystem. I ÅF:s förslag blir det en enda tydlig gräns med tydliga påföljder.

Anders E-porträtt-fixatAnders Eriksson (ÅF)

.

”Alla uteblivna nej från finsk sida är att betrakta som en framgång.”
Citat av Roger Jansson (MS) vid lagtingets debatt om självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande om Ålandskommitténs delbetänkande om en revision av Ålands självstyrelsesystem.

Det är alltså så här som den politiska regeringsmajoriteten uppfattar och förklarar den påstådda ”framgången” inför de fortsatta förhandlingarna om ålänningarnas framtid. En sådan grundinställning visar tydligt att förhandlingarna inte sker på jämbördig nivå, dvs mellan två likvärdiga parter. Snarare visar det åter på den självpåtagna underdånighet gentemot den finska staten som speglat den åländska Finlands-diplomatin i decennier. 

Att denna kultur lever kvar bland de äldre åländska kommittémedlemmarna i högsta grad ter sig uppenbart. Samtidigt det är ju inte heller denna generation som berörs av den nya lagen, åtminstone inte i aktiv ålder. Det gör däremot medlemmen Axel Jonsson (ÅF). Som ung och mycket kompetent politiker företräder han den första aktiva generationen ålänningar som ska leva med de förutsättningarna som den nya självstyrelselagen ger. Det är utifrån de premisserna som Jonsson bygger och motiverar sitt handlande att stå upp för ålänningarnas rätt till självbestämmande, helt i enlighet med den samstämmiga position som Ålands lagting slog fast inför kommittéarbetet – en position som nu majoritetspartiernas företrädare backat ifrån.

Lagtinget tom salFör att skyla sina egna tillkortakommanden försöker regeringspartierna vältra över ansvaret på den unga kraft som står upp för ålänningarna. Ett talande exempel på det är Harry Janssons uttalande vid onsdagens debatt:
”Ålands Framtid är det största hotet mot självstyrelsens utveckling”.
För det allra flesta förefaller det som en logisk kullerbytta, men inte för Jansson, då det speglar hans politiska värv i stort.

Under lagtingsdebatten bad Barbro Sundback (S) Axel Jonsson att ta en ”time out” på Grönland. Det visar tydligt på den hånfulla och respektlösa attityd som följt Sundbacks politiska gärning, som pågått alldeles för länge. Sådana uttalanden både skadar och skrämmer en ny generation ålänningar att bli politiker.

OVE porträtt hemsida

 

 

 

Ove Andersson (ÅF)

 

.

Rolf Granlund, Zacharias Kalm och Axel Jonsson representerade Ålands Framtid när European Free Alliance (EFA) höll sin årliga kongress i helgen. 120 politiker och forskare från Europas minoriteter och statslösa nationer träffades i Bautzen i östra Tyskland för att diskutera hur EU bör ta ansvar för att skydda minoritetsspråk, stärka jämställdheten i Europa samt stoppa exploateringen av brunkol.

Den tyska provinsen är redan hårt sargad av brunkolsutvinningen. Just nu ligger nästa brunkolsgruva på 160 kvadratkilometer(!) på ritbordet hos det svenska statligt ägda Vattenfall. Detta skapar stor oro för framtiden hos den sorbiska minoriteten som är bosatt i området.
– Brunkolsgruvorna bidrar inte bara till global uppvärmning och förorenar våra vattendrag, utan innebär även tvångsförflyttningar av hela byar, säger Hannes Wilhelm-Kell ordförande för det nybildade Lausitzer Allianz, som är värdar för EFA:s kongress.

Wilhelm-Kell fortsätter:
– Vattenfall river vårt kulturarv och tvingar bort våra sorbiska bröder och systrar till andra orter. Det urholkar våra möjligheter att överhuvudtaget existera som ett folk.

EFA-GA-Bautzen-brunkolÄven ett jämställt Europa stod på agendan. Jill Evans, en av EFA:s åtta EU-parlamentariker, berättade hur man i Wales lyckades åstadkomma Europas första helt jämställda parlament:
– Partierna placerade medvetet kvinnliga kandidater högst upp på sina listor i valet vilket ledde till en jämn fördelning av kvinnor och män, konstaterar hon och uttrycker samtidigt sitt stöd för Ålands Framtids beslut att ställa upp en kvinnolista i höstens lagtingsval.

EU:s uteblivna åtgärder för att skydda Europas minoritetsspråk fick hård kritik under helgens diskussioner. Johan Häggman, som arbetat länge med språkfrågor både i EU-kommissionen och EU-parlamentet, föreläste om utvecklingen inom unionen.
– EU-kommissionen gömmer sig bakom subsidiaritetsprincipen och hävdar att minoritetsskyddet och språkpolitiken hör till medlemsstaternas ansvarsområde, säger han.EFA-möte-Bautzen-2015

Ålands Framtids Axel Jonsson berörde frågan i sin presentation över EFA:s styrelses rapport över medlemspartiernas aktiviteter under det gångna året.

– En av de viktigaste uppgifterna för EU som fredsprojekt borde vara att tillgodose att medlemsstaterna respekterar och värnar sina minoriteter, men i stället lämnas minoriteterna ensamma att försvara sina rättigheter gentemot respektive centralstat. Inte undra på att Katalanerna inser att det enda sättet att säkra sin kultur och sitt språk är att som egen stat delta som fullvärdig medlem i den europeiska gemenskapen av suveräna stater.

Bild 1
Ett av många brunkolsverk i området.

Bild 2 
Från vänster: Aitziber Salazar, politisk assistent för den baskiska EU-parlamentarikern Josu Juaristi, Axel Jonsson, styrelseledamot i EFA, Jill Evans, EU-parlamentariker från Wales, ÅF:s ungdomsdelegat Zacharias Kalm, Lorena Lopez de Lacalle, baskisk styrelseledamot i EFA och Rolf Granlund, hedersmedlem i EFA:s styrelse.

 

.

Förra veckan uppmärksammades Ålands Framtid för sin lansering av en Kvinnolista inför lagtingsvalet i höst. ÅF vill med kandidatlistan lyfta fram kvinnorna och medverka till ett mer jämställt lagting och därmed ett mer jämställt Åland.

För att samhället ska bli mer jämställt med t ex lika lön för lika arbete och jämställd representation i styrelser mm behöver vi kvinnor själva se till att stiga fram och engagera oss i byggandet av ett jämställt samhälle. Vi på ÅF:s Kvinnolista vill arbeta för en mer jämställd framtid för vår och våra barns skull.

KvinnolistaMed en Kvinnolista hoppas vi kunna medverka till och inspirera fler kvinnor att engagera sig politiskt. Att arbeta politiskt är för oss ett sätt att få möjligheter att påverka, inte enbart i traditionella kvinnofrågor utan alla frågor som berör varje ålännings vardag.  Vi vill inte enbart driva frågor, utan även se till att verkställa beslut som kan göra vårt samhälle mer jämställt.

Förhoppningsvis blir andra partier inspirerade av ÅF:s kvinnolista och följer oss. Det skulle ge ännu fler kvinnor en chans att påverka och driva en politik som gagnar hela Åland. Samarbete är en gammal och välbeprövad term i den politiska historien. 

I Max Siréns anda vill vi påminna om att vi har det bra nu men det kan bli ännu bättre!

Vi vill bygga jämställdhet för framtiden. Häng på!

Ålands Framtids Kvinnolista

Hanna Segerström
Peggy Smulter 
Pia Eriksson

.

Som ni säkert sett i media eller i våra social medier har ÅF:s lagtingsgrupp lämnat in tolv motioner med förslag på åtgärder som förbättrar Åland. Inte nog med det; lagtingsgruppen har även lämnat in förslag att uppmana Finlands riksdags till åtgärder, bl a att godkänna samernas rättigheter som ursprungsbefolkning.

Media informerades om motionerna vid en presskonferens i torsdags.

Presskonferens-motioner
Här kommer hela listan med en kort sammanfattning av innehållet
:

- Revision av barnomsorgslagen – den relativt färska lagen är redan omodern och tar inte tillräcklig hänsyn till barnperspektivet och den pedagogiska inriktningen av verksamheten.

- Organdonation på skatteblanketten – den som vill donera sina organ ska enkelt kunna göra det genom att kryssa i en ruta på Ålandsbilagan till skattedeklarationen.

- Ökad produktion av biogas – Lotsbroverken i Mariehamn tar emot allt större del av fasta Ålands avloppsvatten, vilket ger goda förutsättningar för produktion av biogas för fjärrvärme, el-produktion och drivmedel för fordon.

- Utvärdera höjda avloppskrav – De skärpta kraven på avlopp från hushåll bör utvärderas och kommunerna stödas för att bygga ut de kommunala avloppen.

- Kommitté för egen skattebehörighet – Ett enigt lagting vill överta beskattningensrätten från Finland, men har inte lyckats förklara för ålänningarna vad det betyder och vilka konkreta fördelar det medför.

- Åländskt universitet – Åland ska sättas på kartan genom att inrätta ett universitet som bl a ska satsa på forskning inom lämpliga specialområden.

- Höjda avskrivningar för turismsatsningar – För att öka investeringar och reinvesteringar i t ex turismanläggningar bör avskrivningsmöjligheterna öka.

- Rättvis socialförsäkring – Det ska alltid löna sig att jobba, därför är det fel att funktionshindrade och andra med folkpension mister pensionen om de har små löneinkomster.

- Avdrag för bistånd – Privata biståndsdonationer ska kunna dras av i beskattningen.

- Ökad cybersäkerhet – Åland bör hänga på arbetet i Nordiska rådet med att öka den personliga säkerheten på internet.

- Stöd för samernas rättigheter – Åland bör trycka på för att Finland tänker om och godkänna konventionen om ursprungsbefolkningens rättigheter.

- Höjt bistånd – Åland bör ta initiativ till att Finland höjer sitt bistånd till FN:s rekommendation om 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst. Finland ligger i dag med 0,55 % långt under sina nordiska grannars bistånd.

.

KALENDER

No current events.