Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Eriksson

 

.

Rolf Granlund, Zacharias Kalm och Axel Jonsson representerade Ålands Framtid när European Free Alliance (EFA) höll sin årliga kongress i helgen. 120 politiker och forskare från Europas minoriteter och statslösa nationer träffades i Bautzen i östra Tyskland för att diskutera hur EU bör ta ansvar för att skydda minoritetsspråk, stärka jämställdheten i Europa samt stoppa exploateringen av brunkol.

Den tyska provinsen är redan hårt sargad av brunkolsutvinningen. Just nu ligger nästa brunkolsgruva på 160 kvadratkilometer(!) på ritbordet hos det svenska statligt ägda Vattenfall. Detta skapar stor oro för framtiden hos den sorbiska minoriteten som är bosatt i området.
– Brunkolsgruvorna bidrar inte bara till global uppvärmning och förorenar våra vattendrag, utan innebär även tvångsförflyttningar av hela byar, säger Hannes Wilhelm-Kell ordförande för det nybildade Lausitzer Allianz, som är värdar för EFA:s kongress.

Wilhelm-Kell fortsätter:
– Vattenfall river vårt kulturarv och tvingar bort våra sorbiska bröder och systrar till andra orter. Det urholkar våra möjligheter att överhuvudtaget existera som ett folk.

EFA-GA-Bautzen-brunkolÄven ett jämställt Europa stod på agendan. Jill Evans, en av EFA:s åtta EU-parlamentariker, berättade hur man i Wales lyckades åstadkomma Europas första helt jämställda parlament:
– Partierna placerade medvetet kvinnliga kandidater högst upp på sina listor i valet vilket ledde till en jämn fördelning av kvinnor och män, konstaterar hon och uttrycker samtidigt sitt stöd för Ålands Framtids beslut att ställa upp en kvinnolista i höstens lagtingsval.

EU:s uteblivna åtgärder för att skydda Europas minoritetsspråk fick hård kritik under helgens diskussioner. Johan Häggman, som arbetat länge med språkfrågor både i EU-kommissionen och EU-parlamentet, föreläste om utvecklingen inom unionen.
– EU-kommissionen gömmer sig bakom subsidiaritetsprincipen och hävdar att minoritetsskyddet och språkpolitiken hör till medlemsstaternas ansvarsområde, säger han.EFA-möte-Bautzen-2015

Ålands Framtids Axel Jonsson berörde frågan i sin presentation över EFA:s styrelses rapport över medlemspartiernas aktiviteter under det gångna året.

– En av de viktigaste uppgifterna för EU som fredsprojekt borde vara att tillgodose att medlemsstaterna respekterar och värnar sina minoriteter, men i stället lämnas minoriteterna ensamma att försvara sina rättigheter gentemot respektive centralstat. Inte undra på att Katalanerna inser att det enda sättet att säkra sin kultur och sitt språk är att som egen stat delta som fullvärdig medlem i den europeiska gemenskapen av suveräna stater.

Bild 1
Ett av många brunkolsverk i området.

Bild 2 
Från vänster: Aitziber Salazar, politisk assistent för den baskiska EU-parlamentarikern Josu Juaristi, Axel Jonsson, styrelseledamot i EFA, Jill Evans, EU-parlamentariker från Wales, ÅF:s ungdomsdelegat Zacharias Kalm, Lorena Lopez de Lacalle, baskisk styrelseledamot i EFA och Rolf Granlund, hedersmedlem i EFA:s styrelse.

 

.

Förra veckan uppmärksammades Ålands Framtid för sin lansering av en Kvinnolista inför lagtingsvalet i höst. ÅF vill med kandidatlistan lyfta fram kvinnorna och medverka till ett mer jämställt lagting och därmed ett mer jämställt Åland.

För att samhället ska bli mer jämställt med t ex lika lön för lika arbete och jämställd representation i styrelser mm behöver vi kvinnor själva se till att stiga fram och engagera oss i byggandet av ett jämställt samhälle. Vi på ÅF:s Kvinnolista vill arbeta för en mer jämställd framtid för vår och våra barns skull.

KvinnolistaMed en Kvinnolista hoppas vi kunna medverka till och inspirera fler kvinnor att engagera sig politiskt. Att arbeta politiskt är för oss ett sätt att få möjligheter att påverka, inte enbart i traditionella kvinnofrågor utan alla frågor som berör varje ålännings vardag.  Vi vill inte enbart driva frågor, utan även se till att verkställa beslut som kan göra vårt samhälle mer jämställt.

Förhoppningsvis blir andra partier inspirerade av ÅF:s kvinnolista och följer oss. Det skulle ge ännu fler kvinnor en chans att påverka och driva en politik som gagnar hela Åland. Samarbete är en gammal och välbeprövad term i den politiska historien. 

I Max Siréns anda vill vi påminna om att vi har det bra nu men det kan bli ännu bättre!

Vi vill bygga jämställdhet för framtiden. Häng på!

Ålands Framtids Kvinnolista

Hanna Segerström
Peggy Smulter 
Pia Eriksson

.

Som ni säkert sett i media eller i våra social medier har ÅF:s lagtingsgrupp lämnat in tolv motioner med förslag på åtgärder som förbättrar Åland. Inte nog med det; lagtingsgruppen har även lämnat in förslag att uppmana Finlands riksdags till åtgärder, bl a att godkänna samernas rättigheter som ursprungsbefolkning.

Media informerades om motionerna vid en presskonferens i torsdags.

Presskonferens-motioner
Här kommer hela listan med en kort sammanfattning av innehållet
:

- Revision av barnomsorgslagen – den relativt färska lagen är redan omodern och tar inte tillräcklig hänsyn till barnperspektivet och den pedagogiska inriktningen av verksamheten.

- Organdonation på skatteblanketten – den som vill donera sina organ ska enkelt kunna göra det genom att kryssa i en ruta på Ålandsbilagan till skattedeklarationen.

- Ökad produktion av biogas – Lotsbroverken i Mariehamn tar emot allt större del av fasta Ålands avloppsvatten, vilket ger goda förutsättningar för produktion av biogas för fjärrvärme, el-produktion och drivmedel för fordon.

- Utvärdera höjda avloppskrav – De skärpta kraven på avlopp från hushåll bör utvärderas och kommunerna stödas för att bygga ut de kommunala avloppen.

- Kommitté för egen skattebehörighet – Ett enigt lagting vill överta beskattningensrätten från Finland, men har inte lyckats förklara för ålänningarna vad det betyder och vilka konkreta fördelar det medför.

- Åländskt universitet – Åland ska sättas på kartan genom att inrätta ett universitet som bl a ska satsa på forskning inom lämpliga specialområden.

- Höjda avskrivningar för turismsatsningar – För att öka investeringar och reinvesteringar i t ex turismanläggningar bör avskrivningsmöjligheterna öka.

- Rättvis socialförsäkring – Det ska alltid löna sig att jobba, därför är det fel att funktionshindrade och andra med folkpension mister pensionen om de har små löneinkomster.

- Avdrag för bistånd – Privata biståndsdonationer ska kunna dras av i beskattningen.

- Ökad cybersäkerhet – Åland bör hänga på arbetet i Nordiska rådet med att öka den personliga säkerheten på internet.

- Stöd för samernas rättigheter – Åland bör trycka på för att Finland tänker om och godkänna konventionen om ursprungsbefolkningens rättigheter.

- Höjt bistånd – Åland bör ta initiativ till att Finland höjer sitt bistånd till FN:s rekommendation om 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst. Finland ligger i dag med 0,55 % långt under sina nordiska grannars bistånd.

.

Axel Jonsson omvald som ordförande

Axel Jonsson omvaldes enhälligt som ordförande för Ålands Framtid vid partiets Årsmöte i går. Det innebär att Jonsson får förtroendet för fjärde året i rad.

Årsmötet valde även enhälligt följande styrelse för perioden fram till nästa Årsmöte våren 2016:

Ordinarie ledamöter

Peggy Smulter (återval)                                           Magnus Jansson (återval)
Hanna Segerström (återval)                                     Rolf Granlund (återval)
Mia Schütten (ny)                                                    Jonny Landström (återval)
Pia Eriksson (återval)                                              Ove Andersson (ny)
Alexandra von Schantz (återval)                             Tom Forsbom (återval)
Birgitta Johansson (återval)                                   Zacharias Kalm (återval)

Ersättare

Lisa Gustavsson (återval)
Ulla Johansson (återval)
Glenn Koskinen (återval)
Johnny Dahlblom (ny)
Sören S Karlsson (ny)
Joel Widengren (ny)

Årsmötet godkände även bokslut, verksamhetsberättelse varpå styrelsen gavs ansvarsfrihet. I verksamhetsplanen för kommande år står givetvis höstens val i fokus. Ålands Framtids mål är att öka antalet mandat i lagtinget med minst ett, helst två.

Årsmötet delade även för första gången ut pris från den nyinrättade ”Thusse-fonden” till minne av lagtingets mångårige talman och en av Ålands Framtids grundare Thorvald ”Thusse” Eriksson. Fondens ändamål är att allsidigt uppmärksamma, stöda och främja intresset för arbete kring Ålands självbestämmande.

PristagareDet första priset, i form av ett diplom, tilldelades en av Ålands Framtids grundare och förgrundsgestalter Anders Eriksson med motiveringen:

”För sin insats för tillkomsten av Ålands Framtid och för sitt ovärderliga arbete för Ålands rätt till självbestämmande.”

För tredje gången delades ”Maxpriset” ut till minne av Ålands Framtids framlidne medlem Max Sirén. Priset, i form av Maxs käpp med tillhörande silverplakett, ges till den ÅF-medlem som under året i Maxs anda varit en bra partikamrat, stöttat och inspirerat sina kolleger samt visat en positiv och engagerad inställning till partiarbetet.

Med motiveringen:

”För sitt stora engagemang för Ålands Framtid, ständiga beredskap att ställa upp för partiet samt varma, kamratliga och stöttande framtoning gentemot övriga medlemmar” tilldelades 2015 års Maxpris Peggy Smulter.

Årsmötet inleddes med ett föredrag av språkvetaren, debattören och författaren Leif Höckerstedt under rubriken ”Åländsk framtid – svensk majoritet eller minoritet”.

IMG 9676Höckerstedt konstaterar bl a att det pågår en språkbytesprocess i Finland där svenskan i praktiken får allt svårare att verka som grundlagsenligt nationalspråk, jämställt med finskan. Att svenskan förlorar domäner, dvs försvinner som arbetsspråk inom allt fler statliga myndigheter, skolor etc påskyndar processen och påverkar givetvis även Åland.

För att kunna behålla sin svenskspråkiga status bör Åland söka sig västerut mot Sverige, menar Leif Höckerstedt, som avtackades med ett åländskt bokpaket av ordföranden Axel Jonsson.

Ett 20-tal personer deltog i Årsmötet som hölls i konferensrum Rödhamn i lagtinget.

.

Onsdag 8 april kl 19.00

Konferensrum Rödhamn, lagtinget

Årsmötet inleds med ett föredrag av språkvetaren, debattören och författaren Leif Höckerstedt om det svenska språkets framtid i Finland och hur det påverkar Åland.

Föredraget är öppet för allmänheten!

Därefter hålls stadgeenliga förhandlingar med bl a fastställande av bokslut, verksamhetsberättelse och budget samt val av ordförande och styrelse.

Hjärtligt välkomna!

PS. Innan årsmötet träffas den som vill över en liten bit mat på Indigo kl 17.30. Anmäl er till partisek@alandsframtid.ax eller tel 0457 0892141 DS

.