Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny Schütten

.


NAMN LAGTINGSVALET KOMMUNALVALET
ANDERSSON Gunder 24 540 Finström
ANDERSSON Ove 3 564 Mariehamn
BOMAN Isac 18
DAHLBLOM Johnny  26 554 Jomala
EKLUND Brage 2 513 Eckerö
ERIKSSON Anders 21 555 Jomala
ERIKSSON Brigitta H 8 565 Mariehamn
ERIKSSON Pia 9 504 Lumparland
GRANLUND Rolf  25 566 Mariehamn
GUSTAFSSON Lisa 10 567 Mariehamn
HANSEN Clas-Folke 6 568 Mariehamn
JANSSON Magnus 4 504 Eckerö
JOHANSSON Birgitta  11 569 Mariehamn
JOHANSSON Ulla 12 570 Mariehamn
JONSSON Axel  23 571 Mariehamn
KALM Zaharias 19 572 Mariehamn
KARLSSON Lasse 28 573 Mariehamn
KARLSSON Sören S 27 574 Mariehamn
KLINGBERG Dick 20 556 Jomala
KOSKINEN Glenn 22 557 Jomala
LANDSTRÖM Jonny  33 575 Mariehamn
LINDH Kurt-Ove 31 576 Mariehamn
LINDVIK Ulf  7
MOUDANIB Ali  29 577 Mariehamn
PÅVALL Anders 17 578 Mariehamn
QVARNSTRÖM Andreas  32 533 Lemland
SCHÜTTEN Erik 30 502 Sund
SCHÜTTEN Fanny 13 503 Sund
SCHÜTTEN Mia 14 504 Sund
SEGERSTRÖM Hanna 15 558 Jomala
SINDÉN Jesper 5 541 Finström
SMULTER Peggy 16 559 Jomala
von SCHANTZ Alexandra  579 Mariehamn
WIDENGREN Joel 511 Eckerö
.
Teaterskola
Kultur i verkligheten, i möten och samverkan med andra människor.

En satsning på den planerade teaterutbildningen i anslutning till Ålands
musikinstitut vore ett konkret steg mot ökad kulturell aktivitet för unga,
säger Ove Andersson, partisekreterare men också kulturpolitisk
talesperson för Ålands Framtid till Ålands radio.

Partiet säger också att kulturarvet bevaras bäst genom att användas,
inte konserveras och vill se en snabb lösning på den 100 år gamla konflikten
mellan museala intressen och markägarna i Långbergsöda. Är marken
arkeologiskt värdefull ska den lösas in, säger Andersson.
Om Ålands Framtid och kulturpolitiken i dagens upplaga av Kulturen.

Lyssna på inslaget i Ålands radio här: 

http://www.radiotv.ax/kulturen/kultur-pa-riktigt-inte-skarm-det-vill-alands-framtid-se 

.

Kandidater-gruppbild-20151-webb

Namn Lagtinget   Kom.valet
ANDERSSON Gunder Ja   Finström
ANDERSSON Ove Ja   Mariehamn
BOMAN Isac Ja   –
DAHLBLOM Johnny Ja   Jomala
EKLUND Brage Ja   Eckerö
ERIKSSON Anders Ja   Jomala
ERIKSSON Brigitta H Ja   Mariehamn
ERIKSSON Pia Ja   Lumparland
GRANLUND Rolf Ja   Mariehamn
GUSTAFSSON Lisa Ja   Mariehamn
HANSEN Clas-Folke Ja   Mariehamn
JANSSON Magnus Ja   Eckerö
JOHANSSON Birgitta Ja   Mariehamn
JOHANSSON Ulla Ja   Mariehamn
JONSSON Axel Ja   Mariehamn
KALM Zaharias Ja   Mariehamn
KARLSSON Lasse Ja   Mariehamn
KARLSSON Sören S Ja   Mariehamn
KLINGBERG Dick Ja   Jomala
KOSKINEN Glenn Ja   Jomala
LANDSTRÖM Jonny Ja   Mariehamn
LINDH Kurt-Ove Ja   Mariehamn
LINDVIK Ulf Ja   –
MOUDANIB Ali Ja   Mariehamn
PÅVALL Anders Ja   Mariehamn
QVARNSTRÖM Andreas Ja   Lemland
SCHÜTTEN Erik Ja   Sund
SCHÜTTEN Fanny Ja   Sund
SCHÜTTEN Mia Ja   Sund
SEGERSTRÖM Hanna Ja   Jomala
SINDÉN Jesper Ja   Finström
SMULTER Peggy Ja   Jomala
von SCHANTZ Alexandra   Mariehamn
WIDENGREN Joel   Eckerö
.

Jo, du läste rätt, Åland är verkligen förlorat. I varje fall för de som vill ha en vit kristen monokultur på Åland.

Åland ”förlorades” redan på 1800-talet då människor från Tsarrysslands alla hörn strömmade till och stannade i decennier för att bygga Bomarsund. Under 1800-talet grundades också Mariehamn och den internationella sjöfarten tog fart. En på alla sätt multikulturell epok. Grunden till det moderna åländska mångkulturella samhället lades alltså tidigt och utgör själva fundamentet till det välmående trygga välfärdssamhälle vi har idag.

Med inflyttningen har en mängd andra språk, kulturer och religioner funnit vägen till det åländska samhället. Trots detta är svenska fortfarande det absolut dominerande språket. Kulturerna har på ett självklart sätt integrerats i det åländska. Religionerna utövas utan övertoner.

Den här mycket framgångsrika integrationen är sannolikt det som fått delar av omvärlden att misstolka Åland som ett ”vitt kristet monokulturellt” samhälle.

Inför höstens lagtings- och kommunalval har vi ålänningar för första gången ”berikats” med några främlingsfientliga ”alternativ” som försöker övertyga en alltmer irriterad omgivning om att inflyttare plötsligt utgör ett hot. Debatten påstås enbart handla om att begränsa flyktingmottagningen där många känner otrygghet på grund av de svenska problemen och den tilltagande islamiseringen runtom Europa.

Det bakomliggande motivet är betydligt mer djupgående än så. I själva verket handlar det om att begränsa inflyttningen av icke nordbor; är du inte vitskinnad kristen nordbo ska du inte ha på Åland att göra. EU-fientligheten och misstron mot den fria rörligheten hos xenofoberna har sina förklaringar.

Men utan internationaliseringen och det multikulturella riskerar det åländska samhället att tappa en mycket stor del av det som skapar välfärd och nödvändig utveckling här på Åland. Det åländska samhället har helt enkelt inte råd med främlingsfientlighet.

"Det åländska samhället har
inte råd med främlingsfientlighet"

Vi ska absolut ta flyktingproblemen och radikaliseringen på allvar. Åland berörs av utvecklingen i världen som alla andra. Men lösningen är inte att välja bort självklar medmänsklighet och att förskrämt huka sig bakom stängda gränser.

Det som fungerat och finslipats på Åland i drygt 150 år kommer att fortsätta att fungera. Vi ska fortsätta att kalla våra invandrare för inflyttare och integrera dem i det åländska samhället. Utan främlingsfientlighet och onödiga övertoner.

Ingen makthavare på Åland är så verklighetsfrånvänd att man skulle låta det åländska samhället översvämmas av flyktingar. Alla är överens om att det är resurserna som bestämmer och att Åland är ett litet samhälle.

Alla påståenden om motsatsen är skrämselpropaganda från fullblodsegoister som inte skulle lyfta ens lillfingret för att hjälpa någon annan än sig själva och som absolut inte vill ha konkurrens om tillgångarna.

Våra makthavare har däremot inte skött sitt jobb som de borde. Flykting- och integrationspolitiken måste finnas på agendan som en naturlig del av den politiska vardagen. De främlingsfientliga grupperingarna har i praktiken fått fria händer att sprida sin dynga.

Frånvaro av flykting- och integrationspolitik under ordnade förhållanden får allvarliga konsekvenser. Initiativet förloras till grupperingar som snabbt hamnar i ett polariserat ställningskrig där känslorna får styra i stället för förnuftet.

"Känslorna får styra
istället för förnuftet"

De som känner sig osäkra får inga trovärdiga svar på sina frågor och riskerar att bli offer för propagandan om att samhället svikit en av sina viktigaste plikter, att säkra invånarnas trygghet. Trots att alla fakta klart och tydligt visar på motsatsen.

erik wp250Åland är inte Sverige eller Finland. Här kan alla fortfarande känna sig helt trygga så länge främlingsfientligheten inte tillåts ta över och skapa rädsla och konflikter.

Det finns andra alternativ till de etablerade partierna än Sverigedemokrater, Sannfinländare och hemsnickrade motsvarigheter för den som vill ha förändring utan att tvingas ta främlingsfientligheten på köpet.

Erik Schütten (ÅF)
Kandidat i lagtings- och kommunalvalet

.

KALENDER

No current events.