Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glenn Koskinen

 

.

Efter att ha legat lågt sedan valmotgången har Ålands Framtids lagtingsgrupp nu laddat om bössan när 2016 års budget ska klubbas igenom.

Ordförande Axel vid lagtingetFlera gemensamma motioner har förts fram i samarbete med Obunden Samling och behandlas nu i utskotten. Bland de förslag som sticker ut mest finns att inte tillåta landskapsregeringen att gå till banken för att finansiera verksamheten.
- Det skulle sätta tydliga ramar för den ekonomiska politiken och därmed skapa en bra utgångspunkt för debatten i lagtinget, kommenterar ordförande Axel Jonsson.

Ett annat förslag som förts fram tillsammans med ObS är att tillsätta en skattekommitté för att ta fram ”ett lättadministrerat, konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart åländskt skattesystem i nära samarbete med näringslivet”.
- I dagsläget vet medborgarna inte vad de tar ställning till när det gäller åländsk skattebehörighet, och det här är ett led i att göra vår politik tydligare, säger Axel Jonsson.

Det förslag som vann mest gehör i lagtingsdebatten var förslaget att inte dra ner Visit Ålands finansiering som riskerar att göra att Åland Convention Bureau går i stöpet när man nu tydligt börjar kunna se resultatet av denna satsning. Bland övriga förslag som lyfts fram fanns att införa utmanarrätter förbättra möjligheterna för privata aktörer att erbjuda sina tjänster vid offentlig upphandling, och att sätta ett tydligare fokus på att uppnå en lösning för att säkra tillgången till svensk TV på Åland.

Klicka här för att se samtliga budgetmotioner.

Isac Boman
Partisekreterare

.

Isac Boman3
Isac Boman, ny partisekreterare för ÅF

Isac Boman efterträder Ove Andersson som partisekreterare för Ålands Framtid.
- Isac visade framfötterna under valrörelsen och gjorde ett starkt första avtryck på den åländska politiska kartan. Vi är glada för att kunna fortsatta samarbetet på det här sättet, säger partiordförande Axel Jonsson.
Boman menar att det blir ett tufft jobb att fylla Anderssons tomrum men att han är motiverad för uppgiften.
- Det kommer att bli en spännande och lärorik erfarenhet att vara med och utveckla partiet, säger Boman.
Vad gällande politiska områden kommer han med sin nationalekonomiska bakgrund främst att fokusera på den ekonomiska politiken.
- En utmaning är att klarlägga hur en behörighet över skattepolitiken skulle kunna tillämpas i praktiken. Sedan har jag en speciell förkärlek för Dalern, men det är nog en fråga som får vänta lite i dagsläget.
Boman tillträder posten från och med den innevarande veckan.

.


NAMN LAGTINGSVALET KOMMUNALVALET
ANDERSSON Gunder 24 540 Finström
ANDERSSON Ove 3 564 Mariehamn
BOMAN Isac 18
DAHLBLOM Johnny  26 554 Jomala
EKLUND Brage 2 513 Eckerö
ERIKSSON Anders 21 555 Jomala
ERIKSSON Brigitta H 8 565 Mariehamn
ERIKSSON Pia 9 504 Lumparland
GRANLUND Rolf  25 566 Mariehamn
GUSTAFSSON Lisa 10 567 Mariehamn
HANSEN Clas-Folke 6 568 Mariehamn
JANSSON Magnus 4 504 Eckerö
JOHANSSON Birgitta  11 569 Mariehamn
JOHANSSON Ulla 12 570 Mariehamn
JONSSON Axel  23 571 Mariehamn
KALM Zaharias 19 572 Mariehamn
KARLSSON Lasse 28 573 Mariehamn
KARLSSON Sören S 27 574 Mariehamn
KLINGBERG Dick 20 556 Jomala
KOSKINEN Glenn 22 557 Jomala
LANDSTRÖM Jonny  33 575 Mariehamn
LINDH Kurt-Ove 31 576 Mariehamn
LINDVIK Ulf  7
MOUDANIB Ali  29 577 Mariehamn
PÅVALL Anders 17 578 Mariehamn
QVARNSTRÖM Andreas  32 533 Lemland
SCHÜTTEN Erik 30 502 Sund
SCHÜTTEN Fanny 13 503 Sund
SCHÜTTEN Mia 14 504 Sund
SEGERSTRÖM Hanna 15 558 Jomala
SINDÉN Jesper 5 541 Finström
SMULTER Peggy 16 559 Jomala
von SCHANTZ Alexandra  579 Mariehamn
WIDENGREN Joel 511 Eckerö
.
Teaterskola
Kultur i verkligheten, i möten och samverkan med andra människor.

En satsning på den planerade teaterutbildningen i anslutning till Ålands
musikinstitut vore ett konkret steg mot ökad kulturell aktivitet för unga,
säger Ove Andersson, partisekreterare men också kulturpolitisk
talesperson för Ålands Framtid till Ålands radio.

Partiet säger också att kulturarvet bevaras bäst genom att användas,
inte konserveras och vill se en snabb lösning på den 100 år gamla konflikten
mellan museala intressen och markägarna i Långbergsöda. Är marken
arkeologiskt värdefull ska den lösas in, säger Andersson.
Om Ålands Framtid och kulturpolitiken i dagens upplaga av Kulturen.

Lyssna på inslaget i Ålands radio här: 

http://www.radiotv.ax/kulturen/kultur-pa-riktigt-inte-skarm-det-vill-alands-framtid-se 

.

KALENDER

No current events.