Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glenn Koskinen

 

.

Ålands Framtid tackar nej till att ingå i den parlamentariska referensgruppen som ska se över detaljerna i kommunreformen.

Beslutet grundar sig på följande:
ÅF stöder inte reformen som sådan, vars syfte är att med tvång sammanslå kommuner. Det ser vi som odemokratiskt och kränkande mot den kommunala självbestämmanderätten. Utifrån ovanstående ser ÅF ingen anledning till att medverka för att förverkliga reformen, snarare försöka stoppa den i sin nuvarande form.

Ifall regeringen med tillhörande lagtingsgrupper och partier hade velat ha en parlamentarisk samverkan kring en förändring av kommunstrukturen borde inbjudan till övriga partier ha kommit innan beslutet om reformen var fattat. Nu valde regeringen att göra precis tvärtom och får därmed även slutföra uppdraget utan ÅF:s medverkan.

Brage-AxelVår bestämda uppfattning är att en förändring av kommunstrukturen på Åland måste underställas den direkta folkviljan innan den genomförs. Inte genom tvång och diktat.
Folkviljan kan prövas genom att frågan:
- lämnas vilande över kommande lagtings- och kommunalval
- avgörs genom folkomröstning enligt den modell som framförts av övriga oppositionen.

Innan ålänningarna direkt har fått ta ställning till en kommunreform kommer ÅF inte att medverka till att en sådan genomförs.

Axel Jonsson
Brage Eklund

Axel portrattVid Ålands Framtids årsmöte i går omvaldes Axel Jonsson som styrelseordförande för ytterligare ett år.

Ordinarie medlemmar i styrelsen är:

Peggy Eriksson
Hanna Segerström
Anders Eriksson
Jonny Landström
Pia Eriksson
Rolf Granlund
Andreas Qvarnström (ny)
Lena Andersson (ny)
Hugo Holmberg (UÅF)

Ersättare:

Lisa Gustafsson
Magnus Jansson
Lucas Stenius (UÅF) (ny)

Valberedningen är medveten om att styrelsens sammansättning inte är helt jämställd (4-6) men påpekar att man denna gång valt att fokusera på rättvis regional spridning, åldersvariation och yrkeserfarenhet inom privat respektive offentlig sektor.

Tom Forsbom och Tom Blomberg återvaldes som verksamhetsgranskare med Anette Häggblom och Andreas Nyback som ersättare.

Årsmötet beslöt att för första gången sedan föreningens tillkomst höja medlemsavgiften från 5 till 10 euro. Medlemmar under 18 år betalar fortsättningsvis ingen avgift.

MagnusJSlutligen delades årets Max-pris till minne av den framlidne medlemmen Max Sirén ut. Priset i form av en av Maxs käppar med en silverplakett tillföll denna gång Magnus Jansson från Eckerö med motiveringen:

”För sina långa, envisa och ständigt hjälpsamma insatser i partiarbetet. Han finns alltid där med både skruvdragare, kaffekokare och goda råd till hands. Med sin positiva inställning och evinnerliga tro på ålänningarnas förmåga sprider han glädje och optimism till sina partivänner.”

I årsmötet i Indigo Bar deltog ett 20-tal personer.

– Färingarnas vilja att bli självständiga bygger på en stark identitet och stolthet som ett eget öfolk. Vi vill bestämma över oss själva och känner att det här är vårt land. På våra skolkartor är Färöarna i mitten och övriga världen runt om.

Pressbild-3-AF-mindreDet säger den på Åland bosatta färingen Maiken Poulsen-Englund, som i går kväll höll ett uppväckande föredrag om Färöarnas väg mot självständighet och det pågående arbetet med att skriva en egen konstitution.

Samma självkänsla och identitet som ett eget folk upplever hon inte bland ålänningarna. Och det är också en av den största grundorsaken till att Åland inte lyckas utveckla sitt självbestämmande. Utveckling kommer nämligen inifrån och måste vila på en enig folklig vilja att utvecklas.

En annan orsak till Färöarnas starka medvind mot självständighet är Danmarks liberala förhållningssätt till att tillåta landets självstyrda autonomier att allt mer sköta sig själva. Finlands inställning mot Åland speglas av raka motsatsen och är starkt restriktiv.

Föredraget kommenterades av Åsubs förre chef Bjarne Lindström som tog fasta på ålänningarnas avsaknad av en stark identitet som den största hämskon för en utveckling av självstyrelsen. Snarare är det åländska samhället splittrat inför att ta över helhetsansvaret över Ålands ekonomi, vilket är en grundförutsättning för att kunna fungera som en reell autonomi. Så länge ålänningarna inte tror på sig själva och sin egen förmåga stampar självstyrelsen på stället.

Pressbild-2-AF-seminarium-mindreBjarne Lindström beskriver dagens självstyrelsesystem som en ”haltande konstruktion” utan utvecklingspotential. Och att hålla på och förhandla med Finland utifrån nuvarande förutsättningar ser han som meningslöst, eller som Lindström uttrycker det:
– ”A dead end”.

Kvällens politiska panel, bestående av Axel Jonsson (ÅF), Harry Jansson (C) och Bert Häggblom (Ob) instämde i beskrivningen om avsaknaden av åländskhet, men påpekade att den ändå stärkts på senare tid. Både Jonsson och Jansson, som både sitter med i Ålandskommittén, vittnade om att förhandlingarna om en revision av självstyrelselagen har skett i konstant motvind.

Pressbild-1-AF-seminarium-mindreAxel Jonsson sammanfattar kvällen så här:
– När Färöarna skriver en egen konstitution utan att involvera Danmark visar de att man blir så fri som man gör sig. Det borde Åland ta lärdom av.

Ålands Framtids seminarium i Indigo Bar besöktes av ett 60-tal personer, där många i publiken engagerade sig i den avslutande diskussionen.

KALENDER

No current events.