Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glenn Koskinen

 

.

Arkivet

Här kan du läsa våra publikationer och andra läsvärda böcker, rapporter och skrifter.

Ett ramverk för ett självständigt Åland

Professorerna Dag Anckar och Barry Bartmann (ISBN 952-91-2518-6)
Rapport om Ålandsöarnas ställning och referensram för ett självständigt Åland.

Vitbok för utveckling av Ålands självbestämmanderätt

Ålands Framtid r.f. (ISBN 978-952-92-1963-6)
Rapport om Ålandsöarnas ställning och referensram för ett självständigt Åland, del 2

Den andra Ålandsfrågan

Harry Jansson & Johannes Salminen (redaktörer)(ISBN 952-91-3779-6)


Rapport om den svenska språkets ställning på Åland

Gunilla Sanders på uppdrag av Ålands Landskapsregering


Förslag till språkpolitiskt program

Den parlamentariska språkkommitténs slutrapport från 2006.
Läs här!

 

 

 

 

 

 

 

 

.

KALENDER

No current events.